Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Sørlandet sykehus Flekkefjord søker etter to engasjerte intensivsykepleiere/sykepleiere til 2 x 100 %  fast stilling. Intensivsykepleiere vil foretrekkes, men søkere med erfaring fra akuttmedisinske poster, og/eller interesse for akutt- og intensivmedisinsk behandling, er også ønskelig som søkere.

Startdato ønskelig  22.august 2022.

Ved intern ansettelse kan annen stilling bli ledig.

Arbeid p.t. hver 3.helg i for tiden 3 delt turnus. Vi har kalenderplan/"ønsketurnus". Det må påregnes arbeid 2 helger ekstra i året. 

Vi har et godt faglig miljø med fokus på pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen. Vi har faste fagdager i turnus og mulighet for hospitering for faglig påfyll i andre sykehus. Vi ønsker søkere med interesse og engasjement i forhold til kontinuerlig kvalitetsforbedring og fagutvikling. Gode medmenneskelige kvaliteter og personlig egnethet for stillingen vektlegges også høyt.

Intensiv enhet ligger organisatorisk under Kirurgisk avdeling og har 4 intensivsenger, 8 postoperative og 6 dagkirurgiske senger.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvar og utøvelse av intensivsykepleie
 • Enheten har respiratorbehandling inntil 2 døgn og NIV behandling 24/7 for pasienter med intermediært behov
 • Vi tar imot og behandler kritisk syke pasienter for stabilisering før evt videresending til annet sykehus
 • Enheten er en del av sykehusets traumeteam, stansteam og medisinsk team. Telemetriovervåking og el-konvertering utføres på enheten
 • Behandling av dagkirurgiske pasienter ligger under intensiv enhet
 • Studentansvar/veiledning av sykepleierstudenter

Kvalifikasjoner:

 • Intensivsykepleier/sykepleier med relevant erfaring fra intensivavdeling eller annen akuttavdeling innen somatikk
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende IKT kompetanse 

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, jobbe tverrfaglig, ha gode kommunikasjonsevner, være strukturert og kunne jobbe under høyt press i perioder.
 • Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i alt du gjør må stå sentralt
 • Det forventes at våre ansatte jobber i tråd med SSHF's verdigrunnlag, som er: Respekt - faglig dyktighet - tilgjengelighet - engasjement.

Vi tilbyr:

 • Faste fagdager og jevnlige simuleringsøvelser som læringsform
 • Våre ansatte har evnen til å se hverandre og ta vare på hverandre i en hektisk hverdag
 • Muligheter for kurs og hospitering
 • Varierte arbeidsoppgaver