Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Intensivsykepleier/sykepleier

100% fast stilling, ledig fra 01.01.20

P.t. tredelt vaktordning med ønsketurnus med arbeid hver 3. helg. Det er muligheter for 12,33 timers vakter på helg, da hver 4. helg.

Velkommen til en spennende, dynamisk avdeling med høyt fagfokus!

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Videreutdanning innen intensivsykepleie foretrekkes
 • Det kreves erfaring fra egen eller tilsvarende avdeling, eventuelt annen akuttmedisinsk erfaring
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk meget godt skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse  
Personlige egenskaper
 • Er faglig engasjert og initiativrik
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Er fleksibel og ansvarsbevisst
 • Trives med høyt tempo og raske endringer
 • Tar ansvar for egen læring
Vi tilbyr
 • Engasjerende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Spennende pasientgruppe
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Tema- og fagdager
 • Fagutviklingssykepleier

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.