Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleier / Spesialsykepleier / Erfaren sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du intensivsykepleier/spesialsykepleier/erfaren sykepleier og har lyst på nye utfordringer?
I forbindelse med opptak til videreutdanning med studiestart august 2023, trenger overvåkningen flere faglig dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi har både faste stillinger og vikariater ledige i 80 til 100%. 

Vi søker etter medarbeidere som har interesse for akuttmedisin og kritisk syke pasienter, som evner å se helheten hos pasienten og som vil være med på å utvikle vår spennende avdeling videre. Ønsker du i tillegg faglig og personlig utvikling, er du engasjert og har gode samarbeidsevner? Da håper vi du søker på stilling hos oss.

Seksjon overvåkningen er en del av intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold Kalnes. Overvåkningen består av 10 senger og har medarbeidere som yter intensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med svikt i vitale organer. Pasientene mottar organstøttende behandling, blant annet i form av Non-invasiv ventilasjon. Seksjonen deltar i akutt temporær pacemakerteam og MIG-team (mobil intensivgruppe). Overvåkningen drifter også en operasjonsforberedende enhet SDI (Samme Dags Innleggelse) på dagtid fra mandag til fredag. Seksjonen kan tilby varierte og utfordrende oppgaver, samt gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Fagdager er avsatt i turnus, i tillegg jobbes det aktivt med simulering, ferdighetstrening og kompetanseoverføring i vår kliniske hverdag. Dette innebærer blant annet trening på avansert hjerte/lungeredning og systematisk ABCDE-vurdering i mottak og vurdering av dårlige pasienter. Overvåkningen har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som støtter hverandre. Vi har for tiden ønskeplan med fokus på helsefremmende turnus. 

Intensivavdelingen har mange dyktige medarbeidere og arbeider målrettet med forskning og kvalitetsarbeid. Avdelingen har egne fagsykepleiere, fagutviklingsrådgivere, to stipendiater og en intensivsykepleier med doktorgrad knyttet til avdelingen. Vi har eget opplæringsprogram for nyansatte tilpasset kompetansenivå. Sykehuset Østfold har egne utdanningsstillinger til de som ønsker videreutdanning i intensivsykepleie, og avdelingen samarbeider tett med Høgskolen i Østfold. Om du ikke allerede har spesialutdanning, men har lyst til å bli intensivsykepleier, er dette en spennende mulighet.

Vi ser frem til å høre fra deg! 

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju fortløpende.

  

Kvalifikasjoner:

Faste stillinger:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning i intensivsykepleie
 • Sykepleiere med annen relevant videreutdanning kan bli vurdert
 • Sykepleiere med minimum 2 års erfaring fra relevant spesialavdeling kan bli vurdert

Vikariater:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Minimum 2 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten av nyere dato 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og forståelse for teamtankegang
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og selvstendig
 • Fleksibel og engasjert
 • Faglig dyktig og med evne til å ivareta pasienter og pårørende i krise
 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Interesse for sykepleiefaget og intensivsykepleie
 • Evner å tilegne seg ny kunnskap raskt og tilpasse seg nye oppgaver 
 • Personlig egnethet vektlegges             

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordrende og spennende jobb i en høyteknologisk avdeling
 • Et godt arbeidsmiljø med meget dyktige og engasjerte kollegaer
 • Et arbeidsmiljø med fokus på høy kompetanse og kvalitet i pasientbehandlingen
 • Kollegastøtte, debriefing og etiske refleksjonsgrupper
 • Faste fagdager i turnus og pasientnær veiledning i praksis
 • Individuell kompetanseplan og opplæringsprogram for nye medarbeidere
 • For tiden økonomisk kompensasjon ved flytting av arbeidstid fra ukedager inn i helg
 • Mulighet for utdanningsstilling i intensivsykepleie
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.