Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Intensivsykepleier/pediatrisk sykepleier

Barneintensiv Ullevål er en av 10 seksjoner i Postoperativ/Intensivavdelingen, Akuttklinikken. Barneintensiv bemanner for tiden 3 intensivsenger.
Vi søker etter sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie/barnesykepleie, men vi er åpne for at sykepleiere som planlegger slik utdanning kan søke, dersom de har 2 års relevant erfaring.

Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Barneintensiv yter avansert og helhetlig sykepleie til akutt/kritisk syke barn mellom 0-18 år. Vår seksjon har både kirurgiske og medisinske diagnoser og barna som ligger hos oss trenger overvåkning og/eller intensivbehandling.
 • Vi kan tilby en faglig spennende og utfordrende hverdag på et høyt faglig nivå og med godt tverrfaglig samarbeid.
 • Seksjonen har tredelt turnus med arbeid hver 3 helg.
 • Er du en positiv og engasjert person, som søker etter en aktiv og spennende arbeidsplass - ta kontakt!
Kvalifikasjoner
 • Gode samarbeidsevner
 • Sykepleier, helst med videreutdanning i pediatri eller intensiv
 • Erfaring fra PO, intensiv eller barneavdeling er en fordel
Personlige egenskaper
 • Liker å arbeide i et hektisk miljø
 • Benytter muligheten til å tilegne seg mer kunnskap i rolige stunder
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Er endringsvillig
Vi tilbyr
 • Seksjonen har 2 fagsykepleiere og MTU sykepleier
 • Sterkt fokus på fagutvikling
 • Regelmessige organiserte fagdager med undervisning i aktuelle emner
 • Scenariotrening på Sim-senteret hvor det øves på akutt-situasjoner
 • Sertifisering i MTU
 • Lønn etter overenskomst
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • For sykepleier uten videreutdanning, kan vi tilby traineeprogram over 4-6 måneder, med strukturert teoriprogram og veiledet praksis