Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleier på Postoperativ og dagkirurgisk enhet

Offentlig forvaltning

Postoperativ/dagkirurgi gyn -føde seksjon tilbyr overvåking av pasienter før, under og etter operasjoner relatert til gynekologi og obstetrikk. Seksjonen vår består av to adskilte overvåkingssaler, hvor det er plass til 9 pasienter på Postoperativ og 13 pasienter på Dagkirurgisk enhet. Vi disponerer også et enerom, for overvåking, tilknyttet seksjonen.

Pasientene kan ligge fra timer til dager i seksjonen avhengig av diagnose og behandlingsforløp. Ved dagkirurgisk seksjon har pasientene hele sitt opphold her og de fleste pasientene reiser hjem samme dag. På dagtid foregår det hovedsakelig elektiv kirurgi. Postoperativ avdeling har derimot døgnåpent og behandler pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp gjennom hele døgnet.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning som intensivsykepleier
 • Spesiell interesse for gynekologi, Intensiv og postoperativ sykepleie
 • Spesiell interesse for kvinnehelse

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • liker faglige utfordringer og er løsningsorientert
 • jobber godt i team
 • tar ansvar for egen læring
 • har arbeidsglede og bidrar positivt i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Ønsketurnus p.t.
 • Deltagelse i ressursgrupper