Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleier med driftsansvar

Offentlig forvaltning

Intensivseksjonen ved Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon ved Drammen sykehus har ledig fast stilling som assisterende avdelingssykepleier

Drammen sykehus er det største av fire somatiske sykehus i Vestre Viken og ligger kun 40 minutter med bil fra Oslo, og vi har enkel tilgang til kollektivtransport.
Vi er en intensivavdeling som driver avansert intensivbehandling i et aktivt, spennende og tverrfaglig miljø. Vi har mye respirator- og prismaflexbehandling og behandler alle pasientkategorier, også barn på respirator. Vi har også en stor postoperativ avdeling for generell operasjon og en egen ØNH-oppvåkning, og alle sykepleiere alternerer mellom intensiv og postoperativ. 

Intensivseksjonen har primærsykepleie, og mange forskjellige temagrupper f.eks. respiratorgruppe, prismagruppe osv., hvor de ansatte er med å påvirke og forme fagutviklingen i avdelingen ved blant annet undervisning.
Det avvikles fagdager og det er ellers stor mulighet for å delta på aktuelle kurs
Det er pr. i dag ansatt ca. 80 sykepleiere ved Intensivseksjonen. Vi har for tiden tredelt ønsketurnus/tilrettelagt turnus med arbeid hver 4.- 6.helg. 
Avdelingen avvikler power-nap, og har for tiden også massasjetilbud til de ansatte et par ganger pr. måned.

Tiltredelse 01.01.2023

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i daglig drift i avdelingen
 • Administrere den daglige driften på intensiv, postoperativ i 5. etg. og postoperativ ØNH i 12. etg.
 • Administrerer avdelingens vaktbok/GAT  ved bla : -skaffe vikarer ved sykdom, oppbemanne ved overbelegg, langtidsplanlegge bemanning fremover ut fra aktuelt behov
 • Dagstilling - må påregnes arbeid hver 6. helg
 • Stedfortrederfunksjon for avdelingssykepleier

Kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning i intensivsykepleie
 • Holde seg faglig oppdatert for å bistå i daglig drift, i akuttsituasjoner samt prioritere riktig personell til situasjon/ pasient

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner på tvers av avdelinger og faggrupper
 • Må kunne arbeide selvstendig, være motiverende  og trives i et tidvis hektisk miljø
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte ledere og medarbeidere