Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Intensivsykepleier

Ved Medisinsk intensiv og overvåking (MIO) har vi nå et ledig en 100 % fast stilling for intensivsykepleier, med arbeid hver 3.helg. 

Avdelingen har totalt 5 senger, inkludert 2 plasser for respiratorbehandling. MIO tar imot pasienter med respirasjonssvikt, alvorlige infeksjoner/sepsis, kardiologiske sykdommer, intoksikasjoner og metabolske forstyrrelser.

Vi søker en engasjert medarbeider som ønsker å jobbe på et sykehus som vektlegger trivsel og faglig utvikling.
Ved MIO vil du jobbe i et tverrfaglig miljø med tett samarbeid med akuttmottak og de medisinske sengepostene.

Lovisenberg Diakonale Sykehus har de siste to årene utvidet sitt tilbudet av somatisk spesialisthelsetjeneste med medikamentell kreftbehandling og dialyse/nyremedisin. Dette har stilt krav til intensivkompetanse innen nye fagområder og til økt kapasitet ved avdelingen. Vi har høsten 2022 begynt på prosjekt intensiv- og overvåkningskapasitet hvor vi skal utrede fremtidig behov og eventuell utvidelse av avdelingen vår.

Som medarbeider hos oss vil du få gode muligheter til faglig utvikling gjennom tverrfaglig samarbeid, veiledning, videreutdanning, fagdager og kurs.

Lovisenberg Diakonale Sykehus er et helsefremmende sykehus. Vi legger vekt på samhold og godt arbeidsmiljø, og har gode velferdstilbud, blant annet et aktivt bedriftsidrettslag med bredt og variert tilbud, utleie av flotte personalhytter og eget kor. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Ansvarsområder:

 • Arbeid knyttet til direkte pasientkontakt
 • Avansert medisinsk behandling
 • Overvåkning av hjerterytmer ved skop - sentral
 • MIS-funksjon (mobil intensivsykepleier) – sykehusomfattende funksjon
 • Del av stansteam/medisinsk akutt-team (sykehusomfattende funksjon)

Kvalifikasjoner:

 • Spesialsykepleier med relevant kompetanse og erfaring
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Faglig utvikling gjennom blant annet spennende fagdager, veiledning og relevante kurs.
 • Deltagelse i faggrupper/ressursgrupper med mulighet for faglig fordypning og tid til gruppearbeid.
 • Simuleringstrening med blant annet jevnlig AHLR-sertifisering og trening på mottak av ustabil pasient i akuttmottak.
 • Kalenderplan, med mulighet for å påvirke egen arbeidsplan (turnus)
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingssykepleier ved MIO, Grethe Enga Karlsen.

Velkommen som søker til stillingen hos oss!