Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Intensivsykepleier

Offentlig forvaltning

Intensivenheten i Arendal har behov for flere ansatte.

I den forbindelse har vi ledig 3 x 100 % faste stillinger for intensivsykepleier med tiltredelse snarest.
Sykepleier uten intensivutdannelse kan søke på stilling, men må ha to års relevant praksis og blir tilsatt i vikariat.

Arbeid p.t. 3 delt fleksibel turnus med arbeid p.t. hver 3. helg. I tillegg må det påregnes 2 ekstra helger i året.

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.

 Intensivenheten i Arendal er en del av AIO avdelingen. Intensiv har 12 sengeplasser fordelt på enerom og flersengsrom.  Av disse sengeplassene er 2 luftsmitteisolater.
Vi er en generell intensivavdeling med hovedvekt på medisinske pasienter. Vi tar også imot andre pasienter som har behov for avansertintensivbehandling, traume observasjon, overvåkning etter operasjoner og andrediagnoser. Sørlandet sykehus Arendal har PCI behandling for Agder og Telemark og i den forbindelse behandler vi mange ustabile hjertepasienter.

Vi har ansatt intensivsykepleiere og sykepleiere som jobber i nært samarbeid med anestesileger, moderleger, fysioterapeut og egne assistenter.

De ansatte jobber både på intensiv og oppvåkning. Oppvåkningen har 11 sengeplasser. Der tar vi imot nyopererte pasienter og andre som trenger en kortere observasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • På intensiv legger vi stor vekt på å gi pasientene god og riktig sykepleie til enhver tid, og er særlig opptatt av mobilisering til intensivpasienter. Vi har også nær kontakt med de pårørende
 • I tillegg er vi en avdeling med mye medisinsktekniskutstyr som vi har god opplæring på
 • Oppvåkningen er en aktiv avdeling der mange opererte pasienter er innom hver dag

Kvalifikasjoner:

Intensivsykepleier
Sykepleier med 2 års relevant erfaring kan også søke, men vil bli ansatt i vikariat
Vi ønsker sykepleier som er interessert i å jobbe med akutt kritisk syke pasienter, og ønsker å starte på       videreutdanning innen intensivsykepleie
Evner å arbeide selvstendig, men også fungerer i team

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 • Har gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • Er profesjonell, fleksibel og personlig i møte med pasienter, pårørende og kolleger
 • Må kunne takle å arbeide under stress

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr god opplæring med veiledning av intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier
 • Vi har et høyt faglig nivå med internundervisning hver uke
 • Vi har årlige fagdager og kompetansesikringsdag
 • Vi har utfordrende og spennende arbeidsdager
 • I tillegg ønsker vi å kunne si at vi har et godt arbeidsmiljø