Ledig stilling

Elverum kommune

Integreringsveileder/Programrådgiver

Offentlig forvaltning

Bosetting og introduksjon arbeider med bosetting, introduksjonsprogram og veiledning av bosatte flyktninger. Enheten har totalt 18 årsverk. Dette inkluderer en avdeling som ivaretar enslige mindreårige flyktninger med oppfølging i døgnbemannet bofellesskap og hybler med tilsyn. Enheten er organisert i sektor for skole. 

Bosetting og introduksjon samarbeider med kommunens øvrige tjenesteapparat for integrering og inkludering i kommunens fellesskap. Enheten har et koordinerende ansvar og samarbeider tett med øvrige enheter i kommunen for å oppnå dette.

Bosettingsarbeidet har fokus på hjelp til selvhjelp, økt livsmestring og integrering i fellesskapet. Introduksjonsordningens mandat er kvalifisering til arbeid
og utdanning ved hjelp av opplæring og tilrettelegging, og med mål om økonomisk uavhengighet og selvstendighet.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant 3- årlig høyskole/universitetsutdanning. Ønskelig med videreutdanning innen flerkulturelt fagområde
 • God systemforståelse og kjennskap til det offentlige tjenesteapparatet 
 • Førerkort klasse B for manuelt gir
 • Erfaring med veiledning av personer med annen kultur og bakgrunn enn norsk er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Du er serviceinnstilt og utviser stor grad av åpenhet, ærlighet og respekt
 • Du har evne til å sette den ny-bosatte i sentrum og bidra til å legge til rette for egen læring og selvstendighet
 • Du har gode samarbeidsevner, arbeider effektivt og trives ypperlig som lagspiller i teamet du skal tilhøre
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ til å løse oppgaver
 • Du har god koordineringsevne og kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Du har interesse for arbeid med inkludering av flyktninger i samfunnet vårt, og ønsker å bidra for å legge til rette for et aktivt og sosialt liv og god integrering
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En interessant jobb i nær kontakt med mennesker fra andre kulturer
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode kollegaer i et spennende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Offentlig pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Stillingen er ledig fra dags dato
 • Før tilsetting må det fremlegges politiattest