Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Integrasjonsutvikler

Offentlig forvaltning

Bli kjent med Sykehuspartner HF

Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer og utfordringer de kommende årene. Vi skal lage pasientens helsetjeneste, bygge nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier, sikre at IKT-løsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag for å nevne noe. 

Vi i Sykehuspartner spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Sykehuspartner har stort fagmiljø rundt Integrasjon med kompetente ansatte som brenner for faget sitt. Vi søker etter deg som vil jobbe med modernisering, digitalisering og forbedring av hverdagen til helsepersonellet i Helse Sør-Øst og til pasientene vi har ansvar for. 

Avdelingen Integrasjon og samhandling har svært stor etterspørsel etter sine tjenester og søker etter flere kolleger. Avdelingen deltar tungt inn i store moderniserings og –digitaliseringsprosjekter og vi søker de som er motivert for å utgjøre en forskjell for «livsviktig IKT» i spesialisthelsetjenesten.

I avdelingen vil du bidra til å utvikle integrasjonsløsninger mellom ulike fagsystemer både internt i et helseforetak og ut mot eksterne kommunikasjonspartnere. I rollen som utvikler vil du få mulighet til å jobbe med moderne IT infrastruktur og skyløsninger, du vil også få anledning til å utvikle din faglige kompetanse og vil delta i spennende prosjekter for å forme og utvikle viktige og kritiske integrasjonsløsninger for Helse Sør-Øst.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet fortløpende. Oppstartsdato kan avtales.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle nye integrasjonsløsninger
 • Kontinuerlig forbedring av eksisterende integrasjonsløsninger
 • Feilsøke, retting og produksjonssetting av kildekode
 • Bidra i tekniske diskusjoner 

Kvalifikasjoner:

 • Kompetanse på .Net utvikling (C#) i Visual Studio
 • Erfaring med Microsoft Biztalk server og Azure DevOps
 • Erfaring med WCF, REST, JSON, API
 • Kjennskap til Docker,  Kubernetes og API Management kan være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, proaktiv og løsningsorientert
 • Målrettet, selvgående og ansvarsfull
 • Jobber godt selvstendig, men vel så godt i team.
 • Har stort engasjement for IKT i helsetjenesten
 • Evne til å tilegne deg ny og oppdatert kompetanse i takt med utviklingen innenfor fagfelt.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver, innen framtidsrettet teknologi
 • En spennende stilling i et hyggelig og faglig utfordrende kompetansemiljø
 • Mulighet for å være med og utvikle fagområdet og egen stilling
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet til delvis bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Arbeidssted: Oslo, Porsgrunn, Fredrikstad eller Gjøvik
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.