Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3356418
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Institusjonssjef på Solfjellshøgda helsehus

Er du vår nye institusjonssjef på Sofjellshøgda helsehus?  

Sykehjemsetaten har kontinuerlig satsning på utvikling og forbedring av våre tjenester i takt med behovet til byens eldre befolkning.
Vi søker institusjonssjef med gjennomføringsevne til å lede, styre og utvikle Solfjellshøgda helsehus.

Solfjellshøgda er ett av fire helsehus i Oslo kommune, og flyttet i september 2020 inn i et helt nytt bygg på Ryen. Helsehusene tilbyr ulike korttids- og rehabiliteringsopphold og har som primæroppgave å bidra til at pasientene skal kunne bo i eget hjem. Helsehusene har faglært pleiepersonale, god legedekning, samt fysio- og ergoterapitilbud til alle pasientene.

Under opphold på Solfjellshøgda skal pasientene oppleve trygghet og stimuleres til autonomi og kontroll på egen livssituasjon - hele tiden med tanke på å klare seg selv i hjemmesituasjonen. Hver time teller!

lnstitusjonssjef har som ansvar å følge opp drift og videreutvikle disse tjenestene på Solfjellshøgda. Stillingen innehar det øverste ansvaret på Solfjellshøgda og inngår i direktør for helsehus sin ledergruppe. Til å ivareta dette ansvaret har institusjonssjef med seg en ledergruppe som består av ledere av kliniske avdelinger, samt administrasjonssjef og kvalitetssjef.

Kun elektroniske søknader gjennom Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og styre helsehuset i sin helhet
 • Følge opp i henhold til politiske føringer og etatens strategi og virksomhetsstyring
 • Bidra til å utvikle og forvalte helsehuskonseptet for å sikre at overordnede målsettinger blir gjennomført, og brukernes interesser og rettigheter blir ivaretatt.
 • Være en aktiv deltager i det løpende kvalitetsutviklings- og kvalitetssikringsarbeidet i Sykehjemsetaten.
 • Ansvarlig for å følge opp egen ledergruppe på helsehuset og skape et godt team
 • Ansvarlig for at egne ledere og medarbeidere har kunnskap og innsikt i plikter og rettigheter i Oslo kommune
 • Samarbeide med bydeler og andre etater for å sikre best mulig tjenester
 • Sikre godt trepartssamarbeid
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå 
 • Videreutdanning i ledelse og økonomi - minimum 60 studiepoeng
 • Erfaring fra stilling som leder  - minimum 5 år
 • Erfaring fra budsjettprosesser og økonomisk styring
 • Erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid
 • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Høy digital kompetanse
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Tydelig ledelse med strategisk blikk og gjennomføringsevne - tillit, mestring og endring
 • Evne til å bygge gode relasjoner og være en aktiv kulturbygger
 • Transparent lederstil med stor grad av autonomi og høy arbeidskapasitet
 • Evne til å håndtere både strategisk og operativ drift, og gjøre riktige prioriteringer underveis
 • Balansere standardiserte forløp og individuelle løsninger
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
Vi tilbyr
 • Mulighet til å påvirke utviklingen av viktige samfunnsoppgaver
 • Høyt faglig nivå med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode forsikrings- og pensjonsforhold
 • Godt arbeidsmiljø