• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  09.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3949155
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Institusjonssjef på Lambertseterhjemmet

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du vår nye leder som vil bygge opp et nytt sykehjem i Oslo, med fokus på heltidskultur!

Oslo kommune ved Sykehjemsetaten er inne i en fase der flere av de eldre langtidshjemmene nå erstattes med nye moderne bygg. På Lambertseter er det gamle langtidshjemmet revet og det nye Lambertseterhjemmet er under oppføring.

Lambertseterhjemmet er planlagt ferdigstilt i årsskiftet 2022/2023. Nybygget vil ha 130 langtidsplasser og 20 dagplasser. 

For Lambertseterhjemmet vil heltidskultur være et spesielt viktig satsningsområde. Virksomheten skal bygges opp fra bunnen av og det vil være nyrekruttering av alle stillinger ved langtidshjemmet. Heltidskultur er et essensielt stikkord når rekruttering av ansatte skal gjennomføres. Den nye institusjonssjefen får videre en viktig rolle i arbeidet med å utforme rutiner og arbeidsprosesser, samt utarbeide arbeidsplaner/turnuser som fremmer heltidskultur.

Det nye Lambertseterhjemmet blir et moderne langtidshjem med flotte fellesområder og fasiliteter både inne og ute. Det skal tas i bruk ny teknologi som sikrer effektiv bruk av personalressurser og bidrar til gode og trygge omsorgstjenester til beboerne. Innføring av velferdsteknologi vil derfor være et stort satsningsområde for Lambertseterhjemmet.

Sykehjemsetaten har et stort fokus på hjemlighet i sine langtidshjem. Beboerne skal i størst mulig grad kunne fortsette å leve sitt liv på langtidshjemmet, som å videreføre sine interesser, hobbyer og aktiviteter slik de er vant til. For å ivareta dette, vil det nye Lambertseterhjemmet inneha fasiliteter som kunstgalleri, konsertområde, pub, bibliotek, drivhus etc. Det legges videre stor vekt på å ta samfunnet/nærmiljøet inn i langtidshjemmet for at beboerne fortsatt skal føle tilhørighet med samfunnet for øvrig. Det ønskes derfor at lokalsamfunnet skal kunne benytte seg av langtidshjemmets fasiliteter

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp og operasjonalisere politiske føringer og etatens strategi.
 • Bruke virksomhetsstyring som et aktivt ledelses-, styrings- og rapporteringsverktøy.
 • Bidra til å forvalte og videreutvikle sykehjemmet, slik at de overordnede målsettinger blir gjennomført.
 • Sørge for at brukernes interesser og rettigheter blir ivaretatt, samtidig sikre dialog med pårørende og gi god informasjon.
 • Være en aktiv deltager i implementering og videreutvikling av kvalitet i hele organisasjonen, blant annet på digitaliseringsområdet.
 • Ansvarlig for å følge opp egen ledergruppe, videreutvikle de enkelte ledere og tilrettelegge for et godt samarbeidsklima.
 • Ansvarlig for at ledere og medarbeidere har kunnskap og innsikt i plikter og rettigheter i Oslo kommune.
 • Samarbeid med bydel og etater for å sikre best mulig tjenestetilbud.
 • Sikre godt trepartssamarbeid.
 • Ansvarlig for proaktiv og reaktiv beredskap for beboere og medarbeidere, når kritiske situasjoner oppstår.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant helsefaglig utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Videreutdanning i administrasjon og ledelse – minimum 60 studiepoeng
 • Har erfaring som leder – minimum 2 til 5 år
 • Inneha høy digital kompetanse og erfaring med velferdsteknologi og e-helse
 • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne tilsvarende høyere nivå C1, under hele ansettelsen
 • Dokumentert erfaring og gode resultater tilknyttet endrings - og omstillingsarbeid
 • God økonomisk forståelse 

Personlige egenskaper:

 • Har gjennomføringsevne til og erfaring med å bygge opp en organisasjon/virksomhet fra bunnen av.
 • Er innovativ og har erfaring med å ta i bruk nye velferdsteknologiske løsninger
 • Har evne til å inspirere og utvikle medarbeidere, samt videreutvikle et godt arbeidsmiljø med medarbeidere med ulik kulturbakgrunn
 • Har evne til å håndtere både strategisk og operativ ledelse
 • Er selvstendig, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og stor grad av fleksibilitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i et aktiv og engasjert miljø
 • Aktiv deltagelse i omstillingsarbeid som pågår i kommunale nye sykehjem
 • Godt samarbeid med andre institusjonssjefer i kommunalt drevne sykehjem i Oslo kommune
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode forsikrings- og pensjonsforhold
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  09.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3949155
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune