Ledig stilling

Lyngdal kommune

Institusjon søker sykepleiere og helsefagarbeidere til vikariat og faste stillinger

Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 9 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langtidsavdelinger, køh, korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene. Hjemmetjenester består av praktisk bistand hjemmehjelp, helsetjenester i hjemmet, dagsenter for eldre, sykepleieklinikk og hverdagsrehabilitering.
Vi søker deg som er motivert for å bidra til videreutvikling i daglig oppfølging, og som kan være en bidragsyter til faglig vekst.

Virksomhet for Institusjon ved Lyngdal Helsehus har ledig følgende stillinger:

Langtidsavdeling 1

 • Helsefagarbeider 15,5% - fast stilling
 • Helsefagarbeider 22,2% - fast stilling
 • Sykepleier 100% vikariat fra d.d til november 2022
 • Helsefagarbeider 75% vikariat fra d.d - 31.03.2023

Langtidsavdeling 2

 • Sykepleier 18% fast stilling
 • Sykepleier 100% vikariat fra d.d – 31.11.2022
 • Helsefagarbeider/assistent 13,1%

HJT/INST Nattjenesten

 • Sykepleier 76,1% fast stilling hvorav 50% er som fast vikar - fast stilling
 • Sykepleier 36,6% fast stilling
 • Sykepleier 33,8% vikariat fra dd. - 31.08.2023

Korttidsavdelingen/KØH

 • Sykepleier 50% hvorav 32% er som fast vikar

Ved intern ansettelse kan det bli andre ledige stillinger. Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.

Hovedoppgaver

 • Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
 • Veiledning i forhold til øvrig personale
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil
 • Ansvar for elever/lærlinger

Krav til stillingen

 • For å søke på sykepleierstillingene må du være autorisert sykepleier
 • Ufaglærte som samler timer til å bli helsefagarbeider kan også søke, men autoriserte helsefagarbeidere blir prioritert til helsefagarbeiderstillingene.

Vi ønsker at du har

 • Relevant erfaring
 • Erfaring innen demens

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Rekrutteringstilskudd for sykepleiere i henhold til lokal lønnspolitikk, inntil 20 000 per år, inntil 10 års lønnsansiennitet.
 • Nattevakter får 20000,- i tillegg forholdsmessig etter stillingsstørrelse.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist: 07.08.2022

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder INST 1 Mailin Igland tlf: 41721037

Avdelingsleder HJT/INST Nattjenesten Heidi Sanden Berntsen tlf: 93616362

Avdelingsleder korttidsavdelingen/KØH Gunn Venke Lund tlf: 92291484