Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

Inspektør - Å barneskole

Vi har fra 01.08.24 ledig en 100 % fast stilling som inspektør ved Å barneskole.

Å barneskole ligger på Rom i Lyngdal og har et stort uteområde med fotballbane, håndballbane, ballbinge og akebakke. Skolen har 260 elever fra 1. – 7.trinn og 45 ansatte. På SFO går det ca. 104 barn. Skolen har en egen avdeling for elever med spesielle behov. Inspektøren utgjør sammen med rektor og SFO-leder skolens lederteam. I tillegg er det en merkantil i ca. 60 % stilling.

Å barneskole sin visjon er at alle barn skal oppleve mestring og at de hører til i et fellesskap.                       

Våre verdier er raushet, respekt, lek og læring.

Arbeidsoppgavene er blant annet:

• Pedagogisk utviklingsarbeid

• Planlegging og drift av skolen

• Personalarbeid

• Elevsaker

• Arbeid med inkluderende skolemiljø

• Å sørge for, i samarbeid med rektor, at alle delpliktene i § 9 A blir ivaretatt slik at elevene har et trygt og godt skolemiljø

• Ansvar for vikaroppdekking skole og SFO

• Administrative oppgaver skole og SFO

• Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter avtale med rektor ut fra skolens samlede behov og kompetanse hos den som tilsettes.

 

Kvalifikasjoner:

• Godkjent faglig og pedagogisk utdanning, jamfør forskrift til Opplæringsloven §14

• Minimum 3 års erfaring som lærer i grunnskolen

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

• Gode ferdigheter innen IKT

• Det er ønskelig med ledererfaring fra skole og erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid. Eventuelt utdanning i skoleledelse

 

Personlige egenskaper:

• Positiv og med godt humør

• Fleksibel og serviceinnstilt

• Lojal og inkluderende,

• Utviklings- og løsningsorientert

• Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

• Evne til å skape tillit, engasjere, motivere og bidra til å skape et godt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø.

 

Vi kan tilby

• Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

• Dyktige kollegaer

• Lønn etter avtale

• Arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtaler

• Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

 

Søknadsfrist 07.04.2024

 

Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser.

 

For ytterligere opplysninger om stillingen kan rektor Bjørn Hunt kontaktes på tlf: 41240589

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge.