Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trøndelag fylkeskommune

Inntil 100 % fast stilling innenfor entreprenørskap, markedsføring og ledelse, makerspace og spill-pedagog 

Offentlig forvaltning

Nye muligheter i ny skole!

Tiller videregående skole flytter inn i nytt, ombygd og renovert skolebygg fra skolestart høsten 2022.  Skolen bygges for 710 elever med en grunntanke om å skape en fremtidsorientert skole der arkitektur og pedagogikk er i samspill. Skolen skal være en aktør i nærmiljøet og i samfunnet i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv og blir et nærmiljøanlegg for bydelen med flerbrukshall.

Opplæringen ved nye Tiller videregående skole gjenspeiles av skolens mål og verdier. Vi skal være fremtidens skole med fokus på kompetanser som samarbeid, utforskende læring og kritisk tenkning. Våre verdier er tydelig, kreativ, inkluderende, fremtidsorientert og engasjert.

Denne skolen er unik i sin utforming med læringsareal som understøtter aktiviteten som foregår, vårt læringssyn og våre verdier. Tiller videregående skole er i en spennende endringsprosess der vi må tenke nye tanker både om pedagogisk praksis og organisering av skolehverdagen i et nytt skolebygg.

Vi søker etter kreative personer som tar utfordringer og ønsker å jobbe med områdene som beskrevet.

Lærer i entreprenørskap og markedsføring
Digital pedagog 
Spillpedagog
Makerspace-pedagog

Du ønsker å jobbe med kreativitet og teknologi.
Du ønsker å undervise i entreprenørskap og markedsføring.  
Du ønsker å jobbe med nettverksbygging.
Du ønsker å samarbeide med næringslivet.
Du ser mulighetene i å bruke spill og spillteknologi i undervisningen. 
   

Arbeidsoppgaver:

56,4 % av stillingen er undervisning i fagene entreprenørskap og bedriftsutvikling, og markedsføring og ledelse. For å lykkes i stillingen må du være en dyktig veileder, kunne tilrettelegge for samarbeid og  entrepenørielle læringsprosesser.

Som digital pedagog vil du ha som ansvar å tilrettelegge for digital læring blant elever og ansatte. En digital pedagog må ha god oversikt over ny programvare og utstyr. En digital pedagog må se muligheter og kunne samarbeide med lærer og elev i bruk av dette.

Som makerspace -pedagog skal du veilede elever og lærere i bruk av utstyr og hjelpe dem med å se muligheter i de ulike prosjektene som blir utført. Pedagogen skal veilede til visualisering og konkretisering av prosjekter. På makerspace kan man bl.a. 3D-printe, programmere, formgi, legobygging og søm.

Som spillpedagog skal du være rådgivende og hjelpe til med å tilrettelegge for bruk av spill i undervisningen. Du må kjenne spill og spillverden godt slik at du ser muligheter for bruk av dette i undervisningssituasjoner. Du må se muligheter i å benytte teknologier som AR, VR, 3D-printere og interaktive tavler. Du skal hjelpe og veilede med å utvide lærerens verktøykasse gjennom bruk av teknologi, programmering og dataspill.

  

Kvalifikasjoner:

 • Relevant yrkeserfaring eller fagbrev
 • Relevant erfaring med entreprenørskap og markedsføring
 • Gode tekniske ferdigheter med digitalt utstyr og programvare
 • Bachelor/master innen relevant utdannelse
 • Formell pedagogisk kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å skape gode relasjoner til elevene
 • Du ser muligheter i entreprenørskap og entreprenørielle læringsmetoder
 • Du skaper engasjement og skaperglede
 • Du ser muligheter og løsninger og bringe disse ut i konkrete aktiviteter
 • Du er åpen, nysgjerrig og kreativ
 • Du har god forståelse for og ser muligheter med bruk av teknologi
 • Du er dyktig på samarbeid
 • Du evner å bidra til skolens fellesskap og utvikling
 • Du er selvstendig og fleksibel 
 • Du tar initiativ, er kreativ og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lover, reglement og avtaler i KS-området
 • Med forbehold om endringer og eventuell overtallighet