Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Inntaks- og forløpskoordinator

Offentlig forvaltning

DPS Lillehammer har hovedansvaret for det allmenpsykiatriske tilbudet for befolkningen i Lillehammer og Gudbrandsdalen, og har virksomhet på Lillehammer og på Otta.

Avdelingen har fire kliniske enheter som tilbyr døgnbehandling og/eller poliklinisk behandling, samt merkantil enhet.
 
Vi har ledig en spennende stilling som Inntaks- og forløpskoordinator ved DPS Lillehammer. Stillingen er plassert i avdelingssjefens stab, og er en del av DPS Lillehammers lederteam. Inntaks- og forløpskoordinator arbeider tett sammen med avdelingssjef, stab, enhetsledere og øvrige medarbeidere i avdelingen.
 
Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester legges ved søknaden.
Det er ønskelig med to referanser, derav siste arbeidstaker.

Arbeidsoppgaver:

 • Lese og forberede henvisninger til inntaksmøte, inkludert utarbeide forslag til vedtak
 • Innhente ytterligere opplysninger/ forundersøkelser når dette vurderes nødvendig
 • Sorterer ut forespørsler og videresende til rett instans
 • Pasientforløpskoordinering på avdelingsnivå
 • Løpende samarbeid med alle enheter om inntak- og forløpskoordinering
 • Veiledning, rådgivning, informasjon og undervisning for pasienter, deres pårørende og eksterne samarbeidspartnere, knyttet til inntak og pasientforløp i DPS Lillehammer
 • Deltakelse i avdelingens samhandlingsorganer i tråd med lokale samarbeidsavtaler
 • Holde seg oppdatert på lover, retningslinjer og rutiner
 • Opplærings- og veiledningsansvar innen inntaksrutiner og forløpskoordinering
 • Delta stabsmøter, ledermøter DPS Lillehammer
 • Inntaks- og forløpskoordinator rapporterer til avdelingssjef

Kvalifikasjoner:

 • Helse eller sosialfaglig høyskoleutdanning med videreutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Erfaring fra klinisk arbeid innen psykisk helsearbeid/ psykisk helsevern
 • God kjennskap til gjeldende organisasjon og systemer
 • God IKT kompetanse
 • Oppdatert kunnskap om lovverk, retningslinjer og prioriteringsveileder

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • God gjennomføringsevne
 • God muntlig- og skriftlig formidlingsevne
 • Evne til å utvikle kontaktnett
 • Tverrfaglig, tverrsektoriell og tverrkulturell samarbeidsevne

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt    

 

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø

Godt kvalifiserte kollegaer

Spennende arbeidsplass i stadig utvikling

Lønn etter overenskomst

Kurs og undervisning

Meget gode pensjonsordninger i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.