• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  01.08.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0676, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4574698
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 22.04.2022
Ledig stilling

Forsvaret

Innsatsstyrke Derby søker troppssersjant til innsatstropp

Innsatsstyrke Derby er en hurtigmobiliserende innsatsstyrke som fungerer som distriktssjef HV-02s knyttneve. Innsatsstyrken og stillingen tilhører styrkestrukturen og formaliseres ved at alt personell har tegnet en frivillig kontrakt for disponering i innsatsstyrken. Kontrakt tegnes for 3 år av gangen. Tjenesten innebærer innkalling hvert år til 9 dager tjenesteplikt i innsatsstyrken og ytterligere inntil 30 dager tjeneste i samsvar med kontrakt, fordelt på trening, øving, møtevirksomhet m m.

Til stillingen som troppssersjant innsatstropp ønsker HV-02 å rekruttere vernepliktig og utskrevet befal med grunnleggende befalsutdanning (GBU), samt HV-befal. Det ønskes rekruttert personell som er bosatt innenfor distriktets ansvarsområde (gamle Oslo og tidligere Akershus, nå Viken), men søkere bosatt i geografisk nærhet kan også søke. Du må ha gjennomført og bestått opptak til HVs innsatsstyrker eller gjennomføre og bestå dette etter eventuell kontraktsinngåelse. 

Stillingen er en del av styrkestrukturen og er et verv, tillagt gradsnivå oversersjant (OR6). 

Følg oss gjerne på: facebook/innsatsstyrke Derby 

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte troppssjef i ledelsen av en innsatstropp i fred, krise og krig; herunder øvelse, trening og utdanning. 
 • Støtte troppssjefs i administrasjon, forvaltning og oppfølging av befal, mannskaper og materiell i egen tropp. 
 • Følge opp utførelsen av troppssjefs føringer og bidra til at troppen er best mulig rustet til å løse krevende oppgaver i tråd med innsatsstyrkenes oppdragsportefølje. 
 • Utdanningsplanlegging herunder; utdanning og øving iht utdanningsprogram
 • Instruksjon
 • Målstyring av måloppnåelse i samarbeid med troppssjef.
 • Andre oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner:

MÅ-krav:

 • Det kreves fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning (GBU/GBK) og/eller kvalifiserende utdanning i Heimevernet.
 • Etterleve og gå foran som et godt eksempel med tanke på Forsvarets verdigrunnlag og Forsvarets grunnsyn for ledelse.
 • Tjenesteerfaring fra lag- og troppstjeneste.
 • Norsk statsborger.

Ønskelige krav:

 • Erfaring fra manøveravdeling
 • Erfaring fra internasjonal tjeneste
 • Høyere sivil utdanning 
 • Sivil ledererfaring

Tilsettingsvilkår:

 • Søkerne må være sikkerhetsklarert for hemmelig eller kunne klareres før tilsetting.
 • Legesjekk og fysiske tester må bestås.
 • Intervju må påregnes.
 • Alle som skal disponeres i Heimevernet må i tillegg godkjennes i kommunal heimevernsnemnd.

Personlige egenskaper:

 • Viljestyrke og vinnervilje.
 • Positiv og løsningsorientert.
 • Gjennomslagskraft og gjennomføringsevne.
 • Utpreget samarbeidsevne med interne og eksterne samarbeidsressurser.
 • Helhetsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne å løse komplekse problemstillinger og ha sunn vurderingsevne og fatte gode beslutninger, også under press, usikkerhet og med korte tidsfrister.
 • Gå foran som et godt eksempel hva gjelder fysisk og psykisk yteevne.
 • Evne å motivere og få ut det beste av dine medarbeidere selv under krevende forhold.
 • Skape lagånd og meget prestasjonsklima i avdelingen. 

Vi tilbyr:

 • Kontrakt i Innsatsstyrken Derby. 
 • Startbonus kr 5.000,- og sluttbonus etter 3 års aktiv tjeneste kr 31.000,-
 • Godtgjøring og tillegg etter grad for alle innkalte og gjennomførte tjenestedager.
 • Ekstra godtgjørelse med innsatsstyrketillegg, kr 1067,50 fra 9.dag i tjeneste.
 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  01.08.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0676, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4574698
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 22.04.2022