• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  01.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3797030
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Innsatsstyrke Derby søker troppssersjant

Forsvaret

Innsatsstyrke Derby er en hurtigmobiliserende innsatsstyrke som fungerer som distriktssjef HV-02s knyttneve. Innsatsstyrken og stillingen tilhører styrkestrukturen og formaliseres ved at alt personell har tegnet en frivillig kontrakt for disponering i innsatsstyrken. Kontrakt tegnes for 3 år av gangen. Tjenesten innebærer innkalling hvert år til 9 dager tjenesteplikt i innsatsstyrken og ytterligere inntil 30 dager tjeneste i samsvar med kontrakt, fordelt på trening, øving, møtevirksomhet m m.

Til stillingen som troppssersjant samband ønsker HV-02 å rekruttere vernepliktig og utskrevet befal med grunnleggende befalsutdanning (GBU), samt HV-befal. Det ønskes rekruttert personell som er bosatt innenfor distriktets ansvarsområde (gamle Oslo og tidligere Akershus, nå Viken), men søkere bosatt i geografisk nærhet kan også søke.

Du må ha gjennomført og bestått opptak til HVs innsatsstyrker eller gjennomføre og bestå dette etter eventuell kontraktsinngåelse. 

Stillingen er en del av styrkestrukturen og er et verv, tillagt gradsnivå oversersjant (OR6). 

Følg oss gjerne på: facebook/innsatsstyrke Derby 

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte troppssjef i ledelsen av en sambandstropp på 24 personer i fred, krise og krig; herunder øvelse, trening og utdanning.
 • Støtte troppssjef i administrasjon, forvaltning og oppfølging av befal, mannskaper og materiell i egen tropp.
 • Følge opp utførelsen av troppssjefs føringer og bidra til at troppen er best mulig rustet til å løse krevende oppgaver i tråd med innsatsstyrkens oppdragsportefølje.
 • Støtte troppssjef i utdanning av troppen herunder, utdanning og øving iht utdanningsprogram.
 • Støtte troppssjef i sambandsplanlegging.
 • Målstyring av måloppnåelse i samarbeid med troppssjef og sjefssersjant i avdelingen.
 • Andre oppgaver må påregnes.  

Kvalifikasjoner:

MÅ-krav:

 • Erfaring fra sambandstjeneste.
 • Det kreves fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning (GBU/GBK) og/eller kvalifiserende utdanning i Heimevernet.
 • Etterleve og gå foran som et godt eksempel med tanke på Forsvarets verdigrunnlag og Forsvarets grunnsyn for ledelse.
 • Norsk statsborger.

Ønskelige krav: 

 • Bred sambandserfaring, herunder kommmandoplass, radiolag (rele i sambandstropp).
 • Tjenesteerfaring fra lags- og troppstjeneste.
 • Erfaring fra Heimevernet og Innsatsstyrke.
 • Erfaring fra Internasjonal tjeneste.
 • Ledererfaring.

Personlige egenskaper:

 • Viljestyrke og vinnervilje.
 • Positiv og løsningsorientert.
 • Gjennomslagskraft og gjennomføringsevne.
 • Utpreget samarbeidsevne med interne og eksterne samarbeidsressurser.
 • Helhetsforståelse, herunder kunne løse oppdukkende tidskritiske oppgaver som er avgjørende for avdelingens sambandsstatus.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne å løse komplekse problemstillinger og ha sunn vurderingsevne og fatte gode beslutninger, også under press, usikkerhet og med korte tidsfrister.
 • Gå foran som et godt eksempel hva gjelder fysisk og psykisk yteevne.
 • Evne å motivere og få ut det beste av dine medarbeidere selv under krevende forhold.
 • Bidra til å skape lagånd og prestasjonsklima i avdelingen. 

Vi tilbyr:

 • Kontrakt i Innsatsstyrken Derby. 
 • Startbonus kr 5.000,- og sluttbonus etter 3 års aktiv tjeneste kr 30.000,-
 • Godtgjøring og tillegg etter grad for alle innkalte og gjennomførte tjenestedager.
 • Ekstra godtgjørelse med innsatsstyrketillegg, pt kr 912,- fra 9.dag i tjeneste.
 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  01.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3797030
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret