• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  01.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3797028
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Innsatsstyrke Derby søker sambandstroppssjef

Forsvaret

Innsatsstyrke Derby er en hurtigmobiliserende innsatsstyrke som fungerer som distriktssjef HV-02s knyttneve. Innsatsstyrken og stillingen tilhører styrkestrukturen og formaliseres ved at alt personell har tegnet en frivillig kontrakt for disponering i innsatsstyrken. Kontrakt tegnes for 3 år av gangen. Tjenesten innebærer innkalling hvert år til 9 dager tjenesteplikt i innsatsstyrken og ytterligere inntil 30 dager tjeneste i samsvar med kontrakt, fordelt på trening, øving, møtevirksomhet m m.

Til stillingen som sambandstroppssjef ønsker HV-02 å rekruttere vernepliktig og utskrevet befal med grunnleggende befalsutdanning (GBU), samt HV-befal. Det ønskes rekruttert personell som er bosatt innenfor distriktets ansvarsområde (gamle Oslo og tidligere Akershus, nå Viken), men søkere bosatt i geografisk nærhet kan også søke.

Du må ha gjennomført og bestått opptak til HVs innsatsstyrker eller gjennomføre og bestå dette etter eventuell kontraktsinngåelse. 

Stillingen er en del av styrkestrukturen og er et verv, tillagt gradsnivå fenrik/løytnant. 

Følg oss gjerne på: facebook/innsatsstyrke Derby 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede en sambandstropp på 24 personer i fred, krise og krig, herunder øvelse, trening og utdanning.
 • Administrere, forvalte og følge opp befal, mannskaper og materiell i egen tropp.
 • Sørge for at troppen til enhver tid er best mulig rustet til å løse krevende oppgaver i tråd med innsatsstyrkens oppdragsportefølje i samarbeid med troppssersjant.
 • Utdanningsplanlegging iht utdanningsprogram.
 • Personellbehandling.
 • Målstyring av måloppnåelse i samarbeid med troppssersjant og avdelingssjef.
 • Andre oppgaver må påregnes. 

Kvalifikasjoner:

MÅ-krav:

 • Det kreves fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning (GBU/GBK) og/eller kvalifiserende utdanning i Heimevernet.
 • Gradsnivå for stillingen er fenrik/løytnant 
 • Etterleve og gå foran som et godt eksempel med tanke på Forsvarets verdigrunnlag og Forsvarets grunnsyn for ledelse.
 • Erfaring fra sambandstjeneste
 • Tjenesteerfaring fra troppstjeneste.
 • Norsk statsborger.

Ønskelige krav: 

 • Erfaring fra kommandoplass, radiolag (rele) i sambandstropp.
 • Erfaring med sambandsplanlegging.
 • Erfaring fra Heimevernet og Innsatsstyrke.
 • Erfaring fra Internasjonal tjeneste.
 • Ledererfaring. 

Personlige egenskaper:

 • Viljestyrke og vinnervilje.
 • Positiv og løsningsorientert.
 • Gjennomslagskraft og gjennomføringsevne.
 • Utpreget samarbeidsevne med interne og eksterne samarbeidsressurser.
 • Helhetsforståelse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne å løse komplekse problemstillinger og ha sunn vurderingsevne og fatte gode beslutninger, også under press, usikkerhet og med korte tidsfrister.
 • Gå foran som et godt eksempel hva gjelder fysisk og psykisk yteevne.
 • Evne å motivere og få ut det beste av dine medarbeidere selv under krevende forhold.
 • Skape lagånd og meget godt prestasjonsklima. 

Vi tilbyr:

 • Kontrakt i Innsatsstyrken Derby. 
 • Startbonus kr 5.000,- og sluttbonus etter 3 års aktiv tjeneste kr 30.000,-
 • Godtgjøring og tillegg etter grad for alle innkalte og gjennomførte tjenestedager.
 • Ekstra godtgjørelse med innsatsstyrketillegg, pt kr 912,- fra 9.dag i tjeneste.
 • Trekkfri administrasjonsgodtgjørelse utbetales med kr 1.600,- pr måned.
 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  01.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3797028
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret