Innovasjonsrådgiver

Stavanger Kommune

Innovasjon og støttetjenester er et stab- og støtteområde som skal understøtte Stavanger kommune innenfor disiplinene innovasjon og digitalisering, IT, arkiv og regnskap og lønn, samt bedriftshelsetjeneste og lærlingeforvaltning. Stavanger kommune har tilpasset organisasjonen for å kunne utnytte mulighetene som ligger i forbedrings-, nytenknings- og innovasjonsarbeid. Dette innebærer forenkling og forbedring av arbeidsprosesser, bedre utnyttelse av kompetansen som finnes i organisasjonen, og utvikling og anvendelse av systemer som støtter opp om arbeidet.

Stavanger kommune har for tiden et høyt fokus på gjennomføring av digitaliseringsprosjekter. Stavanger Byarkiv har i denne henseende flere pågående innovasjons- og digitaliseringsprosjekter som er i gjennomføringsfasen.  Stilling vil bistå arkivsjef i arbeidet med å videreutvikle Byarkivets arkivtjenester i tråd med arkivets samfunnsoppdrag og kommunens mål og visjoner. Det er i tillegg ventet at Byarkivet i stadig større grad vil forsterke sin posisjon som en teknologidrevet avdeling. Stillingen vil rapportere til arkivsjef men være tilknyttet seksjon for bevaring og formidling. Stavanger Byarkiv er lokalisert i moderne lokaler i Arkivenes Hus på Ullandhaug.  

     

Arbeidsoppgaver:

 • Lede eller bidra i prosjekter, utredninger og oppfølging av byarkivets satsningsområder
 • Bidra til utvikling av arkivfeltet i Stavanger kommune og til kompetansedeling på tvers av avdelingen
 • Bidra til utvikling og drift av Byarkivets løsninger for bevaring og tilgjengeliggjøring av elektroniske arkiv
 • Bidra til Stavanger byarkiv kan tilby effektive, digitale og gjerne selvbetjente løsninger, som sikrer støtte til forvaltningen, demokrati, rettssikkerhet og kulturarv også i en digital tidsalder.
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis master.
 • Du må ha evnen til å være nytenkende og forstå hvordan bruk av eksisterende og ny teknologi kan understøtte virksomhetens arbeid og gjerne ha bidratt inn digitaliseringsprosesser og smidig utvikling av løsninger.
 • Interesse og kunnskap om arkivfeltet og den digitale transformasjonen som fagfeltet står ovenfor 
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til Digitaliseringsdirektoratets «prosjektveiviser», og krav om PRINCE2 sertifisering
 • Erfaring fra arkiv i offentlig sektor vektlegges
 • God IT-forståelse og kunnskap om teknologiske muligheter og digitale verktøy

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, tilpasningsdyktig og innovativ
 • Strukturert og etterrettelig
 • Svært god gjennomføringsevne, leverer i tide og med god kvalitet
 • Løsningsorientert og evner å se helheten
 • Tar ansvar, og jobber selvstendig, men deler gjerne kompetansen din
 • Trives i mindre team med høyt arbeidstempo
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å jobbe i et sterkt fagmiljø
 • Nye og moderne lokaler i Arkivenes hus
 • Fleksibel arbeidstid med gode offentlige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale