Innovasjon- og digitaliseringssjef

Stavanger Kommune

Vil du lede Stavanger kommunes digitale transformasjon?
Stavanger kommune søker ambisiøs innovasjon- og digitaliseringssjef (CDO).

Stavanger kommune har høye ambisjoner innenfor digitalisering, innovasjon og forenkling og forbedring av arbeidsprosesser og tjenester. For å nå våre mål jobber vi systematisk med digitaliseringsprosjekter, organisasjonsutvikling og andre forbedringsprosjekter, hvor vi bruker anerkjent metodikk som Prince2 (Prosjektveiviseren), Lean og tjenestedesign. Stillingen vil ha en aktiv og sentral rolle i utarbeidelsen av kommunens nye IKT- og digitaliseringsstrategi som skal ferdigstilles i 2022.

Innovasjon og digitaliseringssjef inngår i direktørens ledergruppe, og har et helhetlig lederansvar – både operativt og strategisk. Innovasjon og digitaliseringssjef leder avdelingen Innovasjon og digitalisering som for tiden har 11 årsverk. Avdelingen skal rekruttere ytterligere ansatte i løpet av den kommende planperioden. Sekretariatet i klyngesamarbeidet Digi Rogaland bemannes av avdelingen Innovasjon og digitalisering.

Arbeidsoppgaver:

Lede avdelingen Innovasjon og digitalisering
Strategisk diskusjonspartner for kommunens ledelse
Oppfølging og bemanning av sekretariatet i Digi Rogaland
Pådriver for digital transformasjon i hele kommunen
Digitalisering og automatisering av støtteprosesser
Ansvar for å tilrettelegge for innovasjonsarbeid i Stavanger kommune
Identifisere og vurdere gevinstmuligheter fra digitale prosjekter
Ansvar for å øke organisasjonens digitale modenhet
Aktivt bidra i regionale- (eksempelvis Digi Rogaland), nasjonale- og internasjonale prosesser
Overvåke prosjektporteføljen, identifisere og analysere avvik
Bistå kommunens tjenesteområder i arbeidet med digital transformasjon
Lede kommunens DigiIT forum
Videreutvikle kommunens satsning på innovasjon 

Kvalifikasjoner:

Kan vise til gode resultater innenfor digitalisering og endringsarbeid
Relevant utdannelse på masternivå
Fortrinnsvis lederutdannelse
Ønskelig med 5-10 års ledererfaring
Meget gode framstillings- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig
Prosjektlederkompetanse
Bør ha overordnet prosessforståelse
Svært høy teknologikompetanse
God kjennskap til arbeid med informasjonssikkerhet og GDPR
Solid forståelse for rammebetingelsene i offentlig virksomhet

Personlige egenskaper:

Du er strukturert og opptatt av etterrettelighet
Du har svært høy grad av gjennomføringsevne
Du er tydelig og opptatt av fremdrift og beslutninger
Du er meget interessert i teknologi og nye løsninger
Du fokuserer på løsninger, heller enn problemer
Du er fleksibel i din tilnærming
Du har høy arbeidskapasitet og trives med flere pågående prosesser
Du har evne og vilje til å forstå store og komplekse problemstillinger
Du lar deg engasjere av måloppnåelser, og er opptatt av å vise til konkrete resultater
Du har gode relasjonelle evner, hvor du ser andre - og lykkes gjennom dine ansatte

Vi tilbyr:

Nye moderne lokaler sentralt i Stavanger sentrum i «Herbarium»
Ledelse og videre oppbygging av et kompetent og engasjert fagmiljø
Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
En sentral rolle med fast deltakelse i direktørens ledergruppe
Faglige og personlig utvikling
Inntil ti kompensasjonsdager
Lønn etter avtale