Innkjøper / anskaffelser i offentlig sektor

Nasjonalbiblioteket

Offentlige tjenester og forvaltning

Nasjonalbiblioteket søker en erfaren ressurs på området offentlige anskaffelser og innkjøp. Du rapporterer til seksjonsleder på økonomi, og anskaffelsene er hovedsakelig til enhetene innenfor IT, kulturformidling og bygg. Du har gode evner til å kommunisere på oppover og på tvers i organisasjonen. I tillegg til å være en ressurs på innkjøpsprosesser og anskaffelser, har du gjerne erfaring med økonomi og regnskap. Stillingen er et engasjement til juni 2022, og med oppstart omgående.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre små og store anskaffelsesprosesser fra A til Å
 • Avklare behov og planlegge sammen med avdelingsdirektør eller andre. 
 • Gjennomføre og kunngjøre konkurranse, velge tilbud, og inngå avtaler.
 • Evaluere tilbud og vekte kriterier. Eventuelt behandling av klagesaker.
 • Forberede kontraktsgjennomføring.
 • Kontraktsforvaltning og oppfølging av forpliktelse. 

Kvalifikasjoner:

 • Du har høyere økonomisk utdannelse av minimum 3 års varighet
 • Du har minimum 3 års relevant erfaring
 • Du har gode IKT kunnskaper, og du har erfaring med bruk av KGV verktøy, gjerne Mercell
 • Du er trygg på tolkning av lovverk i den offentlige anskaffelsesprosessen.
 • Du har tidligere gjennomført en offentlig anskaffelsesprosess fra A til Å
 • Du vet hvilken informasjon en kravspesifikasjon bør inneholde og hvordan den skal formuleres.
 • Du har gjennomført kunngjøring av konkurranser, du kan prosessen med å evaluere og vekte tilbud ut i fra kriterier, samt inngå avtaler
 • Du har gjerne erfaring med behandling av klagesaker

Personlige egenskaper:

Du er god til å kommunisere, og du forstår betydningen av å dele informasjon både muntlig og skriftlig

Du har arbeider raskt og forstår betydningen av hurtig responstid ved henvendelser for store og små saker; i forkant eller underveis i prosessen.

Du liker å samarbeide med andre mennesker.

Du er løsningsorientert og positiv

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb med selvstendige oppgaver
 • Et variert fagmiljø og gode kolleger
 • Midlertidig stilling som Seniorrådgiver i stillingskode 1364 Seniorrådgiver. Aktuell lønnsplassering vil være ltr. 60-66 som for tiden er 543 500 - 604 700
 • For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Arbeidsstedet er i Oslo. Det må kunne påregnes noe reisevirksomhet til Mo i Rana