Innkjøper

Utlendingsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

 

UDI gjør store innkjøp innen asylmottak, IKT og andre varer og tjenester, i en kompleks setting. Det er store svingninger i behov og mange ulike krav som skal ivaretas, på et område som har stor offentlig oppmerksomhet. Samtidig skal vi sikre kompetansebygging og kunnskapsdeling, samt sikre at anskaffelsene i UDI bygger på beste praksis.

Analyse og utviklingsavdelingen består i dag av rundt 70 medarbeidere. Avdelingen arbeider tett opp mot øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg omfattende kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Strategisk anskaffelsesenhet har for tiden 8 medarbeidere. 

Enheten er plassert i Analyse- og utviklingsavdelingen i Utlendingsdirektoratet med et sterkt fagmiljø som har ansvaret for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i direktoratet. I tillegg til det strategiske anskaffelsesarbeidet har avdelingen ansvar for budsjett, økonomi, virksomhetsstyring, utvikling av regelverk og praksis, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse, samt utviklings- og forbedringsarbeid.

Vi ser etter 1-2 personer (seniorrådgiver/rådgiver) som vil være med å utvikle anskaffelsesområdet i UDI videre.
Har du interesse for helse og sosialanskaffelser, IKT anskaffelser eller andre kategorier anskaffelser vil vi gjerne at du søker.

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning, veiledning og støtte knyttet til anskaffelser og kontrakt
 • Lede- eller delta i kategoriarbeid
 • Prosessledelse knyttet til planlegging og gjennomføring av anskaffelser 
 • Utviklingsarbeid innen anskaffelsesområdet på prosess, rutiner og verktøy
 • Etablering av kontrakter, kontraktsarbeid, kontraktsrådgivning

Kvalifikasjoner:

Krav seniorrådgiver:

 • Master i rettsvitenskap, økonomi eller annen faglig relevant tilnærming
 • Minimum 5 års erfaring med offentlige anskaffelser, og helst med komplekse prosjekter.
 • Erfaring med forhandlinger og god kjennskap til kontrakter/avtaler og kontrakts standarder.
 • God kompetanse på og interesse for digitale verktøy
 • Gode kommunikasjonsevner og godt skriftlig og muntlig språk


Krav til en rådgiver:

 • Master i rettsvitenskap, økonomi eller annen faglig relevant tilnærming, eventuelt relevant erfaring kombinert med utdanning på bachelornivå kan kompensere for kravet til master.
 • Kjennskap til anskaffelsesregelverket
 • God kompetanse på og interesse for digitale verktøy
 • Gode kommunikasjonsevner og godt skriftlig og munlig språk
 


Ønskelig rådgiver/seniorrådgiver:

 • God tallforståelse og analysekunnskaper
 • God brukerkompetanse i Excel
 • Erfaring fra konkurransegjennomføring og forhandlinger
 • Erfaring med bruk av konkurransegjennomføringsverktøy
 • Kjennskap til norsk avtalerett og norske standardavtaler

Nyutdannede oppfordres til å søke

 

Personlige egenskaper:

 • Liker å jobbe med andre mennesker, er målrettet og har pågangsmot.
 • Har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig, har gode evner til å planlegge, god struktur og oversikt.
 • Evner å tenke helhetlig, ha overblikk og sette deg inn i detaljer
 • Er en god relasjonsbygger og har gode pedagogiske evner
 • Er analytisk og strukturert
 • Jobber selvstendig og har gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et flott miljø og gode kollegaer med ambisjoner
 • Et viktig samfunnsoppdrag med utstrakt samarbeid med øvrige virksomheter i utlendingsforvaltningen 
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • God arbeidstid- og fleksitidsordning
 • Helt nytt kontorlokale på Helsfyr, når vi får lov til å være sammen igjen
 • Lønn etter kvalifikasjoner og relevant erfaring
  • Rådgiver (kode 1434) 474 500 - 556 700 brutto pr år)
  • Seniorrådgiver (kode 1364) 535 200 – 743 100 brutto pr år)
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om krava på Arbeidsgiverportalen. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine. 

I samsvar med offentleglova kan navnet ditt som søker, offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.