Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Ingeniør vann og avløp - reduksjon av vanntap samt lekkasjesøk

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe med fremtidsrettede og samfunnskritiske oppgaver i et miljø i utvikling?

Vi søker etter en ny medarbeider for arbeid med  lekkasjesøk samt reduksjon av vanntap

Avdeling Driftsplanlegging vann og avløp er sentrale i kommunens avløpshåndtering og vannleveranser. Lillestrøm kommune er i vekst og vi ønsker å møte behovene for kapasitetsøkning innen vann og avløp på en bærekraftig måte. Gjeldende og fremtidige mål og direktiver er et viktig grunnlag for å nå kommunens miljøambisjoner.
 
Forvaltning av VA-databaser, vassdragsovervåkning, modellering og rapportering er sentrale oppgaver i avdelingen. I tillegg ønsker vi nå å styrke arbeidet med lekkasjesøk for avløps- og vannforsyningsnettet. 

Kvalifikasjoner:

Utdanningsnivå:

 • Fullført teknisk fagskole eller bachelor med vekt på VA fag
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdannelseskravet

Ønsket bakgrunn:

 • Operatørbevis fra rørinspeksjon Norge
 • Minimum 5 års erfaring som operatør. 
 • Erfaring med driftskontroll system
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk er en forutsetning. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve på minimum B2 nivå.
 • Du bør ha kjennskap til relevant lov- og avtaleverk i offentlig sektor 
 • Førerkort klasse B
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Du trives med utfordrende arbeidsoppgaver, i et hektisk og operativt miljø
 • Evne til å skape gode relasjoner mellom kommunen og innbyggere
 • Gode kommunikasjonsevner - god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Dersom du trives med selvstendig arbeid, like å jobbe strukturert og målrettet samt har kunnskap og interesse for stillingsinnholdet, så håper vi at du søker på stillingen. Avdeling driftsplanlegging vann og avløp har et godt arbeidsmiljø hvor egenskapet som positivitet og godt humør verdsettes høyt.

 

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Hjemmekontor inntil to dager pr uke kan avtales

Avdeling Driftsplanlegging vann og avløp ligger under kommunalområde Miljøteknikk. Miljøteknikk har ansvar for hele det kommunaltekniske feltet, med et særlig fokus på bærekraftig klima- og miljøutvikling. Kommunalområdet har ca. 110 medarbeidere.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. 

Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet