Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Ingeniør til undervisningsstilling elektro

Offentlig forvaltning

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) har ledig undervisningsstilling innen elektro ved vårt studiested på Steinkjer. Dette er jobben for deg som kan tenke deg å bringe din elektrokompetanse videre til våre studenter. Stillingen tilpasses kvalifikasjonene til den vi ansetter - avhengig av utdanning og erfaring fra bransjen. Mangler du undervisningskompetanse, så bistår vi med det. 

THYF er Trøndelags største fagskole med sju studiesteder fra sør til nord i Trøndelag. Vi har i overkant av 1100 studenter og 100 dedikerte medarbeidere som underviser ut fra visjonen "Framtidsretta kompetanse i samspill med arbeidslivet". Som utdanningsinstitusjon innen høyere yrkesfaglig utdanning tilbyr vi hel- og deltidsstudier på en rekke ulike fagområder ved de forskjellige studiestedene - les gjerne mer på THYF.no. Der kan du også lese mer om hvilke emner og mål for læringsutbytte som inngår i studieplanene på elektroområdet.

Våre studenter er voksne og har allerede fagbrev og/eller relevant realkompetanse når de starter på videreutdanning ved THYF.  Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for myndighetene og THYF er et viktig redskap i verdiskapning og kompetansebygging i Trøndelag og nasjonalt. Nedenfor ser du hvilke krav vi stiller til vår nye kollega og hva vi gjerne ønsker oss. Om du har lyst til å bringe din fagkompetanse videre til våre studenter - send oss gjerne en søknad.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning
  • Ingeniør på bachelor- eller masternivå (fagskole kan vurderes). Relevant og bred arbeidserfaring kan erstatte formell utdanning ut over fagbrev.
  • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Søkere som ikke har slik utdanning vil også bli vurdert, og forplikter seg ved ansettelse til å fullføre slik utdanning.

 • Arbeidserfaring: Relevant og bred arbeidserfaring fra ett eller flere av emnene som går fram av studieplanen for mekatronikk (se THYF.no). Eksempelvis er følgende fag aktuelle å undervise i for vår nye lærer: Elektroniske systemer, automatiserte- og reguleringssystemer, installasjonssystemer samt prosjektledelse og faglig ledelse.

 • Svært god i norsk - muntlig og skriftlig

 • Vi ser gjerne at du har et nettverk i bransjen som du kan bruke i undervisningssammenheng

Personlige egenskaper:

Vi legger vekt på personlig egnethet og motivasjon for å jobbe i fagskole, og ser gjerne at du 

 • har evne til å få god dialog med studentene
 • liker å holde deg oppdatert faglig
 • har interesse for bruk av digitale verktøy
 • er fleksibel og evner å bruke ulike arbeidsmetoder
 • er godt til å samarbeid med kolleger og eksterne parter
 • arbeider strukturert og selvstendig og tar ansvar i arbeidshverdagen

Vi tilbyr:

 • En samfunnsnyttig og interessant jobb ved en fagskole i rivende utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov og avtaler
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse (les mer på SPK.no)
 • Fleksibel arbeidstid innen avtalte rammer for undervisningen
 • Muligheter for kompetansepåfyll
 • Godt arbeidsmiljø og fagmiljø med oppdatert undervisningsutstyr