Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Ingeniør til undervisning "Anlegg"

Offentlig forvaltning

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) har ledig undervisningsstilling innen "anlegg" ved vårt studiested på Løkken (THYF Chr. Thams). Dette er jobben for deg som kan tenke deg å bringe din kompetanse fra anleggsbransjen videre til våre studenter. Stillingen tilpasses kvalifikasjonene til den vi ansetter - avhengig av utdanning og erfaring fra bransjen. Mangler du pedagogisk kompetanse, så bistår vi med det.

THYF er Trøndelags største fagskole med sju studiesteder fra sør til nord i Trøndelag. Vi har i overkant av 1100 studenter og 100 dedikerte medarbeidere som underviser ut fra visjonen "Framtidsretta kompetanse i samspill med arbeidslivet". Som utdanningsinstitusjon innen høyere yrkesfaglig utdanning tilbyr vi hel- og deltidsstudier på en rekke ulike fagområder ved de forskjellige studiestedene - les gjerne mer på THYF.no. Der kan du også lese mer om hvilke emner og mål for læringsutbytte som inngår i studieplanen for "anlegg". Undervisningsemnene fordeles mellom lærerne med utgangspunkt i den enkelte lærers kompetanse. 

Våre studenter er voksne og har fagbrev eller realkompetanse når de starter på videreutdanning ved THYF. Ved THYF Chr. Thams tilbyr vi pr. i dag kun deltidsstudier hvor studentene kan velge om de vil møte fysisk eller følge læringsopplegget på nett. Lokalt har vi 20 medarbeidere, men fagmiljøet omfatter alle kolleger i hele THYF. Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for myndighetene og THYF er et viktig redskap i verdiskapning og kompetansebygging i Trøndelag og nasjonalt. Nedenfor ser du hvilke krav vi stiller til vår nye kollega og hva vi gjerne ønsker oss. Om du har lyst til å bringe din fagkompetanse videre til våre studenter - send oss gjerne en søknad.

Kvalifikasjoner:

Utdanning

 • Fagkompetanse: Vi søker primært ingeniørkompetanse på minimum bachelornivå med realkompetanse innen anlegg med minimum tiltaksklasse 2. Søknader fra fagskoleingeniører vil også bli vurdert forutsatt at slik utdanning er kombinert med særlig omfattende, relevant arbeidserfaring.
 • Pedagogisk kompetanse: Pedagogisk utdanning (PPU) er en fordel. Søkere som ikke har PPU vil bli vurdert på lik linje med dem som allerede har PPU/PPF, men forplikter seg til å fullføre slik utdanning innen tre år.

Erfaring
Vi er særlig på jakt etter fagfolk med erfaring med

 • betong og stålkonstruksjoner
 • geomatikk
 • geoteknikk
 • BIM

I tillegg til disse områdene er det positivt om du har erfaring med

 • kommunalteknikk/VA
 • anleggsdrift
 • anleggsteknikk
 • FDV
 • fjell- og veiarbeid
 • prosjektarbeid
 • ledelse

Kunnskap

 • Kunnskap om lov, forskrift og normer relevant for anleggsbransjen
 • Svært god i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Vi legger stor vekt på personlig egnethet - og ser gjerne at du har disse egenskapene:

 • Evner å få god dialog med studentene, kolleger og samarbeidspartnere i bransjen
 • Liker å holde deg oppdatert faglig
 • Er opptatt av utvikling og tar initiativ
 • Har interesse for bruk av digitale verktøy
 • Er fleksibel og evner å bruke ulike arbeidsmetoder
 • Arbeider strukturert og selvstendig og tar ansvar i arbeidshverdagen

Vi tilbyr:

 • En samfunnsnyttig og interessant jobb i en fagskole i rivende utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov og avtaler
 • Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse (SPK) - les gjerne mer på spk.no
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for å jobbe hjemmefra innen avtalte rammer for læringsopplegget
 • Mulighet for å holde deg faglig oppdatert gjennom kompetanseutvikling og utvikling av studietilbudet
 • Godt arbeidsmiljø og fagmiljø med oppdatert undervisningsutstyr

THYF eies av Trøndelag fylkeskommune. Det er essensielt at vi har medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og bakgrunn. Det gjøre oss enda bedre i stand til å løse oppgavene våre. Vi oppfordrer alle til å søke på ledige stillinger hos oss. Har du nedsett funksjonsevne, hull i CV-en, eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av i for dette i søknaden. Vi kaller inn minst en søker i hver gruppe til intervju, dersom vi får kvalifiserte søkere. Hvis du får jobben vil vi sørge for tilrettelegging etter ditt behov. Foruten at disse data hjelper oss i den første utvelgelsen av søkere, bruker vi de i anonymisert statistikk. 

Du kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Dette må du begrunne. Du blir kontaktet dersom søknaden ikke innvilges. Selv om du får unntak har vi ingen garanti for at navnet ditt kan bli offentliggjort i forbindelse med et innsynskrav.