Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ingeniør/ Servicetekniker

Offentlig forvaltning

Vi søker ingeniør/ servicetekniker med interesse for fagområde medisinsk teknologi og e-helse.

 
Vi har ledig 100 % stilling i seksjon Behandlingshjelpemidler (Medisinsk hjemmebehandling) og søker en dyktig og engasjert ingeniør/ servicetekniker som vil bidra inn i vår seksjon.
 
Behandlingshjelpemidler (BHM) er en seksjon i avdeling Medisinsk teknologi og e-helse (MTE). Vi skal ivareta pasienter, deres pårørende og ansatte og sammen leve opptil vår visjon «Menneskelig nær – faglig sterk». Vi står foran spennende endringer i fremtidig drift og stillingen passer for deg som er allsidig, initiativrik og nytenkende.
 
Seksjonen har ansvar for utlån og forvaltning av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og forbruksmateriell til pasienter som fortsetter den medisinske behandlingen utenfor sykehuset. Stillingen byr i dag på arbeidsoppgaver som reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr, direkte pasient- og pårørendekontakt og tett samarbeid med annet helsepersonell på sykehuset.
 
Vi er 20 engasjerte ansatte som målrettet jobber med å utvikle og forbedre våre tjenester slik at vi skal kunne møte behovet til befolkningen i vårt sykehusområde på en bærekraftig måte. Den teknologiske utviklingen gir oss nye muligheter og legger til rette for hjemmebasert sykehusbehandling. Vi vil ha fokus på økt bruk av digitale innbyggertjenester der pasienten selv deltar mer aktivt i egen behandling. Dette innebærer endrede behandlingsforløp, nye arbeidsprosesser for oss som jobber i helseforetaket og økt krav til informasjonsutveksling mellom partene i hele behandlingskjeden. Ahus er i gang med flere spennende pilotprosjekter og vi ser etter deg som deler vår interesse for medisinsk teknologi og e-helse.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontroll, innstilling, reparasjon, vedlikehold og kassering av MTU utstyr
 • Risikovurdering av medisinsk teknisk utstyr og IKT systemer
 • Leverandørkontakt og produktansvar for noen utstyrstyper
 • Oppfølging av utstyrsdatabase (Medusa), serviceavtaler og periodisk vedlikehold
 • Kravspesifisering av MTU ved nyanskaffelser
 • Teknisk rengjøring og desinfeksjon, teknisk gjennomgang, funksjonstest og supplering av tilbehør for
  MTU som har vært utlånt
 • Veilede pasienter, pårørende og helsepersonell i bruk av MTU
 • Pasientkontakt per telefon, ved oppmøte og hjemmebesøk
 • Bidra til god samhandling med de kliniske miljøene
 • Kvalitetsforbedringsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i ingeniørfag med fordypning i elektronikk/ medisinsk teknologi eller fagbrev som dataelektroniker
 • Ønskelig med medisinsk teknisk erfaring og samtykke fra DSB til å reparerer elektromedisinsk utstyr
 • Praktisk erfaring med teknisk service av elektronisk utstyr
 • Ønskelig med kompetanse innen forvaltning av IKT systemer
 • Ønskelig med erfaring innen forbedringsarbeid
 • Ønskelig med erfaring innen tverrfaglig samarbeid i helsetjenesten
 • Erfaring med kundeservice og brukerstøtte
 • God språklig fremstillingsevne, norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og motivert for endringsprosesser
 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendig og har høy arbeidskapasitet
 • Nøyaktig og strukturert
 • Serviceinnstilt
 • Positiv og fleksibel
 • Initiativrik
 • Løsningsorientert
 • Effektiv
 • Gode praktiske ferdigheter

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Spennende og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og godt tverrfaglig miljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage
 • Bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn etter gjeldende overenskomst 
 • Muligheter for hytteleie og andre gode velferdstilbud
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag