Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overingeniør

Offentlig forvaltning

Vil du bli vår nye kollega?

Til våre regionale kjernefasiliteter for preklinisk PET og MR søker vi deg - en dyktig og selvstendig medarbeider med entusiasme og genuin interesse for vårt fagfelt, til en fast stilling som senioringeniør (50%). Stillingen lyses ut samtidig med en tilsvarende stilling ved Universitetet i Oslo (https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/240253/senioringenioer-50-fast-stilling), og er tenkt besatt av samme person (samlet 100% stilling). Potensielle søkere må søke begge stillingene.

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) som er beliggende sentralt og idyllisk i Oslo, er et innovativt og dynamisk medisinsk forskningsmiljø som gjennom forskning søker å forstå den molekylære årsaken til utvikling av hjertesvikt. Vi er en del av både Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitet i Oslo (UiO), og samarbeider tett med kliniske avdelinger ved Oslo universitetssykehus (OUS). IEMF har ca. 60 ansatte som er organisert i enten laboratoriet/teknisk enhet, eller i en av de seks forskningsgruppene. Instituttet baserer seg på et nært samspill mellom ulike faggrupper som molekylær biologer, fysiologer, ingeniører, bioingeniører, fysikere og matematikere. Instituttet har ansvaret for tre regionale høyteknologiske kjernefasiliteter.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

Ved vårt institutt vil du bli en del av en velordnet arbeidsplass med fokus på fremragende forskning. Kjernefasiliteten for preklinisk PET vil være primær arbeidsplass, og tilbyr avansert PET avbildning av forsøksdyr. I fasiliteten inngår en 3 rings PET kombinert med 7T MR. Den som ansettes vil også delta i aktiviteten ved Kjernefasilitet for preklinisk MR, som har en 9.4T MR. Den som ansettes vil ha det tekniske ansvaret for PET skanneren og fasiliteten. Det er ønskelig at du har en solid utdannelse innen medisinsk avbildning, med god kjennskap til PET. Du vil gjennomføre PET / MR undersøkelser, i tillegg til å bistå og veilede forskere ved fasilitetene. Det vil også være anledning til å delta i forskningsprosjekter, samt å delta på nasjonale og internasjonale kurs og konferanser. Arbeidet innebærer håndtering av forsøksdyr. Den som ansettes vil samarbeide tett med våre MR fysikere, og vil gjøre MR skanning som del av PET opptak. Du kan lese mer om oss og vår forskning på våre nettsider www.iemf.no

Arbeidsoppgaver:

 • Teknisk drift av preklinisk PET, inkludert kvalitetskontroll av utstyr
 • Ansvarlig for strålevern inkludert håndtering av radioaktive tracere
 • Arbeid med forsøksdyr
 • Veiledning i forsøk med PET
 • Utføre PET og MR skanning
 • Bildeanalyse av PET og MR data
 • Delta i utvikling og design av PET protokoller
 • Opplæring og støtte til brukere ved fasiliteten
 • Ansvar for nye behov for utstyr og metoder
 • Delta i forskningsprosjekter
 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innen fysikk fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå, realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Videre er det en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • God kjennskap til bruk av ioniserende stråling
 • Fortrinnsvis PhD innen medisinsk fysikk
 • Solid og dokumentert erfaring innen praktisk arbeid med PET foretrekkes
 • Erfaring med analyse av PET bilder er en fordel
 • Erfaring med MR er en fordel
 • Godkjent forsøksdyrkurs er en fordel
 • Kjennskap til det norske språk er en fordel, men ikke et krav
 • Gode engelsk kunnskaper er påkrevet

Utdanningsretning:

 • Tekniske fag

Utdanningsnivå:

 • Høyskole/Universitet, PhD, fortrinnsvis PhD innen medisinsk fysikk

Personlige egenskaper:

 • Faglig dyktig
 • Engasjert, selvgående, pålitelig og strukturert person som i samarbeid med øvrige kollegaer har fokus på å bidra til gode løsninger
 • Genuin interesse for forskning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det vil bli lagt vekt på søkerens profesjonelle og personlige egnethet med fokus på:

 • Systematisk tilnærming
 • Analyse og vurdering
 • Gjennomføring
 • Egenutvikling
 • Initiativ og ansvarlighet

Vi tilbyr:

 • Et litt annerledes helsefaglig arbeidsmiljø
 • Interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Sosialt arbeidsmiljø med stort fellesskap i tillegg til Oslos rike muligheter for kulturelle- og utendørs aktiviteter
 • Lønn etter avtale

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Webcruiter