Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  13.10.2019
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2139671
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ingeniør - Senioringeniør

Bymiljøetaten har et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag - og om 100 år. Vi sørger for drift av veier, parker, byrom, friområder og kommuneskog. Vi arbeider med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvaner i retning av sykkel, gange og delemobilitet. For å utvikle og fortette byen fremforhandler og gjennomfører vi utbyggingsavtaler, og bygger offentlig infrastruktur som veier, byrom, fortau, lekeplasser og torg. For å skape trivsel og trygghet, arbeider vi med landskapsplanlegging, naturforvaltning, trafikksikkerhet, parkeringsbestemmelser og Fisketorget, og vi følger opp renovasjon og deponier. Kort sagt - Bymiljøetaten - vi får byen til å leve!

 

Bymiljøetaten søker ingeniør - senioringeniør til Vegforvaltningsseksjonen. Seksjonen representerer kommunal vegmyndighet og har det faglige ansvaret for forvaltningen av det kommunale vegnettet, inkludert fortau, gang- og sykkelveger. I forbindelse med etatens kompetanseutvikling, er det behov for å ansette en ingeniør - senioringeniør. Det er spennende og utfordrende tider innenfor byutviklingen i Bergen, og vi ønsker derfor å knytte til oss fagpersoner som vil bidra inn i disse prosessene på vegne av kommunal vegmyndighet. Det er ønskelig å øke kapasitet og kompetanse innenfor flere fagfelt, bl.a. trafikkplanlegging, tekniske planer, VA-anlegg og saksbehandling. I tillegg skal man delta i prosjektgrupper som representant for kommunal vegmyndighet. Erfaringsmessig er det viktig at veg- og - eller trafikkompetanse deltar i tidlig fase i prosjekt, det er der forventet at man bidrar til gjennomførbare løsninger som kan aksepteres av kommunal vegmyndighet. Den ansatte må forvente å jobbe tett inn mot etatens andre avdelinger. Seksjonen har forbedringsarbeid og faglig kompetanseheving som satsingsområder.

Arbeidsoppgaver

Saksbehandle søknader og bidra til gode løsninger i forbindelse med utbyggingsprosjekt og andre prosjekt innenfor seksjonens ansvarsområde

Saksbehandling og rådgiving i forbindelse med tiltak på offentlig veg

Delta i prosjektgrupper som representant for kommunal vegmyndighet

Jobbe aktivt for å heve og videreutvikle seksjonens kompetanse

Koordinere og involvere internt for å sikre gode faglige vurderinger

Generell saksbehandling innenfor seksjonens ansvarsområder og kandidatens fagkompetanse

Kvalifikasjoner
Høyere utdanning (bachelor) innenfor teknologi- og ingeniørfag og- eller byutvikling, eventuelt innenfor annen relevant utdanningsretning. Vegteknisk studieretning er en fordel.
Erfaring fra offentlig vegforvaltning eller prosjekter innenfor utbygging vil være en fordel
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper vil bli tungt vektlagt


Personlige egenskaper
Meget gode samarbeidsevner, evner
til å arbeide på tvers av forskjellige fagfelt
God evne til å strukturere og
prioritere arbeidsoppgaver i en travel hverdag
Beslutningsdyktig og
løsningsorientert
Kunde- og serviceorientert

Vi tilbyr

En arbeidsplass som er en inkluderende(IA)-bedrift

Gode pensjons og forsikringsordninger

Fleksibel arbeidstid

Lønn etter avtale