Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Informasjonsteknologi og medieproduksjon - Faglærer i inntil 100% fast  

Offentlig forvaltning

 Nye muligheter i ny skole!

Tiller videregående skole flytter inn i nytt, ombygd og renovert skolebygg fra skolestart høsten 2022.  Skolen bygges for 710 elever med en grunntanke om å skape en fremtidsorientert skole der arkitektur og pedagogikk er i samspill. Skolen skal være en aktør i nærmiljøet og i samfunnet i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv og blir et nærmiljøanlegg for bydelen med flerbrukshall.

Opplæringen ved nye Tiller videregående skole gjenspeiles av skolens mål og verdier. Vi skal være fremtidens skole med fokus på kompetanser som samarbeid, utforskende læring og kritisk tenkning. Våre verdier er tydelig, kreativ, inkluderende, fremtidsorientert og engasjert.

Denne skolen er unik i sin utforming med læringsareal som understøtter aktiviteten som foregår, vårt læringssyn og våre verdier. Tiller videregående skole er i en spennende endringsprosess der vi må tenke nye tanker både om pedagogisk praksis og organisering av skolehverdagen i et nytt skolebygg.

 Har du lyst til å være med å bygge en ny avdeling på en ny skole? Vi trenger en faglærere i inntil 100 % fast stilling ved informasjonsteknologi og medieproduksjon. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre tilpasset opplæring for elevene
 • Skape trygt og godt læringsmiljø for elevene
 • Gjennomføre vurdering for læring
 • Skole/hjem-samarbeid
 • Kontakt og samarbeid med næringslivet
 • Yrkesveiledning og formidling til opplæringsplass i bedrift
 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev 
 • Relevant yrkeserfaring eller utdanning innen informasjonsteknologi, utvikling og drift av IT-løsninger
 • Ønske om pedagogisk kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å skape gode relasjoner til elevene
 • Du har tro på at elevene har et utviklingspotensial og er en tydelig klasseleder
 • Du er god på å samarbeide med elever og kollegaer om fag, læring og læringsmiljø
 • Du evner å bidra til skolens fellesskap og utvikling
 • Du er selvstendig og fleksibel 
 • Du tar initiativ, er kreativ og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lover, reglement og avtaler i KS-området
 • Med forbehold om endringer og eventuell overtallighet