Informasjonsteknolog – Avdeling fag og forskning

Nasjonalbiblioteket

Offentlige tjenester og forvaltning

Nasjonalbiblioteket lyser ut en midlertidig toårig stilling som informasjonsteknolog tilknyttet de to forskningsinfrastrukturene Språkbanken og Laboratoriet for digital humaniora. Språkbankens oppdrag er å utvikle og tilgjengeliggjøre ressurser og verktøy for språkteknologisk forskning og utvikling med relevans for norsk språk (www.språkbanken.no). Laboratoriet for digital humaniora utvikler og bistår i bruk av digitale verktøy og metoder i forsking med utgangspunkt i Nasjonalbiblioteket digitale samling (www.nb.no/forskning/digital-humaniora/).

Vi opplever stor etterspørsel etter data og bedre analysestøtte for våre brukere. Vi er derfor på jakt etter en person med informasjonsteknologisk kunnskap og erfaring og med sterk interesse for å anvende kompetansen sin i tjenesteutvikling og forskning. Du vil få muligheten til å jobbe med bearbeiding og formidling av data, maskinlæring og tekstanalyser. Dialog med Nasjonalbibliotekets brukere i akademia, offentlig sektor og private virksomheter vil være en viktig del av stillingen. Du vil bli del av et miljø som stadig utforsker ny teknologi og nye arbeidsmåter, og som er opptatt av kompetansedeling og kontinuerlig læring. 

Arbeidsoppgaver:

Din hovedrolle vil være som datautvikler i et team, hvor du blant annet vil drive med uttrekk/innhenting og bearbeiding av data, analyse og kanskje drive med maskinlæring dersom du har eller skaffer deg den kompetansen.
* Programmering og databaseutvikling i bl.a. Python og SQL.
* Utvikling og oppfølging av dataflyt.
* Produksjon av tekstkorpus i relevante formater.
* Utvikle og anvende maskinlæringsmodeller.
* Faglig dialog med relevante brukergrupper.
* Bidrag til andre oppgaver i Nasjonalbiblioteket.

Kvalifikasjoner:

* Relevant utdanning tilsvarende masternivå innen f.eks. informatikk eller språkteknologi. Lang erfaring kan erstatte kravet formell utdanning.
* Erfaring med relevante programmeringsspråk og datatjenester.
* Kunnskap om lingvistikk og tekstanalyse.
* God beherskelse av norsk, både muntlig og skriftlig.
* Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønskelig.
 

Personlige egenskaper:

* Strukturert og nøyaktig.
* Gode samarbeidsevner.
* Gode evner til å kommunisere klart og tydelig om språkteknologiske spørsmål for mottagere med forskjellig kunnskapsnivå.
* Evne til å arbeide selvstendig og effektivt.

Vi tilbyr:

* To-årig engasjement i stillingskode 1434 rådgiver.  Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 51 til 63 som for tiden utgjør kr. 468 300 til 574 700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
* Medlemskap i Statens Pensjonskasse.