Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Informasjonssikkerhetsrådgiver

Offentlig forvaltning

      

Vestre Viken HF er et av landets største helseforetak med ca. 9 500 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner.

Vestre Viken HF er organisert i åtte klinikker: Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Psykisk helse og rus, Prehospitale tjenester, Medisinsk diagnostikk, Intern service, samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Vestre Viken HF søker etter en informasjonssikkerhetsrådgiver som vil være sentral i arbeidet med informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhet er et strategisk viktig område for å kunne drive digitaliseringsarbeidet innenfor trygge rammer. Virksomhetsområdet er variert, arbeidsoppgavene utfordrende og målsettingen av stor betydning for å ivareta informasjonssikkerheten, herunder personvernet til våre pasienter og ansatte.
Informasjonssikkerhet er organisert i et Foretakssekretariatet direkte under administrerende direktør, der administrasjonssjef er nærmeste leder. Informasjonssikkerhetsrådgiver rapporterer faglig til foretakets informasjonssikkerhetsleder.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innenfor IT-drift og informasjonssikkerhet eller tilsvarende relevant bachelor utdanning. Særlig lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. Stillingen blir da tilrettelagt til den kompetansen kandidaten vurderes til å inneha.
 • God forståelse for IT-tekniske sikringstiltak og IT-arkitektur
 • Fordel med kjennskap eller erfaring med risikovurderinger
 • Ønskelig med kunnskap om relevante standarder, ISO27001
 • Det er en fordel om du har forståelse for regelverket (GDPR) som regulerer informasjonssikkerhet og personvern
 • Har du kunnskap om bruk av PowerBI, er det en fordel men ingen krav
 • God muntlig - og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres til «Hemmelig»
 
Stillingen forutsetter lojalitet til etablert praksis, men samtidig evne til å anvende denne selvstendig, på en løsningsorientert og servicepreget måte. Man må trives med variasjon, alt fra komplekse saker med høy eksponeringsgrad til enkle rutinemessig arbeid, samt å jobbe selvstendig med egen portefølje av oppgaver.

Personlige egenskaper:

 • Du er levende opptatt av fagfeltet informasjonssikkerhet, og forstår bredden i fagfeltet informasjonssikkerhet, teknologi, juss og organisasjon
 • Nytenkende og uredd, tørr å utfordre det etablerte for å finne de beste løsningene
 • Du er samarbeidsorientertog er opptatt av å finne løsninger
 • Du evner å fremstille fagområdet slik at ulike målgrupper forstår det
 • Du er analytisk, strukturert og evner å arbeide selvstendig
 • Evner å prioritere og levere under høyt arbeidspress
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Utviklingsmuligheter innen informasjonssikkerhet
 • Lønn etter avtale
 • Selvstendig og utfordrende oppgaver i en svært spennende sektor. Vi har stor spennvidde i sakene som behandles, med fokus på leveranse. Vi har et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø, med muligheten til å jobbe tverrfaglig. Arbeidet vi gjør er viktig for samfunnet og pasientene.
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid og mulighet for arbeid hjemmefra)
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen, med mulighet for leie av hytter i inn- og utland samt mange rabattordninger og kulturtilbud