Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Informasjonssikkerhetsleder/-rådgiver fast 100%

Offentlig forvaltning

Er du drivende engasjert i informasjonssikkerhet og vil være med å ivareta dette viktige fagområdet hos oss?

Vi søker en engasjert og samarbeidsorientert informasjonssikkerhetsleder/-rådgiver som vil være sentral i arbeidet med å ivareta informasjonssikkerheten i Sunnaas sykehus. Vi har innovasjon som et satsningsområde, og informasjonssikkerhet er et strategisk viktig område for å kunne drive innovasjon og digitaliseringsarbeid innenfor trygge rammer. Hos oss vil du få mulighet til å samarbeide med ulike yrkesgrupper i utviklingen av teknologiske løsninger til bruk i behandling og oppfølging av våre pasientgrupper.

Som informasjonssikkerhetsleder/-rådgiver har du fagansvar for informasjonssikkerhet ved sykehuset. Du er en medspiller for ansatte, og rapporterer til ledelsen og styret. Du trives med å jobbe strategisk samtidig som du kan sette deg inn i ny teknologi og vurdere/saksbehandle konkrete løsninger. Risikostyring og sikkerhetsstyring er noe du har erfaring med, og som du kan videreutvikle og tilpasse til Sunnaas sykehus. Virksomhetsområdet er variert, arbeidsoppgavene er utfordrende og stillingen er av stor betydning for å ivareta informasjonssikkerheten og personvernhensynet til våre pasienter og våre medarbeidere. Du vil også arbeide tett opp mot andre informasjonssikkerhetsledere i Helse Sør-Øst sykehusene, da mange problemstillinger også må løses regionalt.

Stillingen er organisatorisk plassert i avdeling for innovasjon og e-helse. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Er dette oppgaver og ansvar du synes virker interessant, og du i tillegg kjenner til NORMEN/ISO27001, NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og Sikkerhetsloven, da hører vi gjerne fra deg.       

Tiltredelse etter avtale.

Jobb hos oss!

Det er henholdsvis 40 og 20 minutters reise til sykehuset fra Aker brygge og Lysaker brygge med offentlig transport. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon

Vi legger opp til en effektiv rekrutteringsprosess og vil behandle søknader fortløpende. Ved intern ansettelse/omrokkering kan annen stilling bli ledig. Vi vil legge vekt på personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen.

Arbeidsoppgaver:

 • Være fagansvarlig/fagrådgiver for informasjonssikkerhet i foretaket
 • Ivareta informasjonssikkerhet og sørge for at dataansvaret blir ivaretatt i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer 
 • Videreutvikle sykehusets ledelsessystem (ISMS) for informasjonssikkerhet basert på retningslinjer i Helse Sør-Øst 
 • Rådgi ledere og ansatte i spørsmål om informasjonssikkerhet og risikovurderinger
 • Bistå i og gjennomføre lokale risikovurderinger 
 • Bistå i informasjonssikkerhetsmessige revisjoner
 • Være foretakets representant i regionale samarbeids- og utviklingsfora  
 • Gi råd og opplæring til ledere i systemeierskapp

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad innenfor informasjonssikkerhet
 • Erfaring med og god kunnskap om arbeid med informasjonssikkerhet, sikkerhet og IKT beredskap
 • Relevant og dokumentert arbeidserfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse     

Personlige egenskaper:

 • Relasjonsbygger
 • Evne til å øve innflytelse
 • Evne til å tenke strategisk
 • Proaktiv og løsningsorientert
 • God planleggings- og gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig miljø  
 • Meget god pensjonsordning i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)   
 • Gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring    

Sunnaas sykehus - Profesjonalitet, engasjement og glede