Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

IKT rådgiver

Offentlig forvaltning

Seksjon for elektronisk kurve og helselogistikk er en del av Avdeling for teknologi og e-helse (ATE) i Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK). Seksjonen fokuserer på MetaVision og sykehuslogistikk, med det overordnede målet å forbedre brukernes arbeidsflyt innen kliniske systemer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle MetaVision og tilbyr opplæring og rådgivning i bruken av systemet. Daglig kommuniserer vi med klinikere ved OUS, og vi har et nært samarbeid med Sykehuspartner. Vi deltar også aktivt inn i lokale og regionale prosjekter. 

Vi jobber i et dynamisk miljø og avdelingens ansatte har bred kunnskaps- og erfaringsbakgrunn fra klinikk og IKT. 

Vi har nå ledig fast stilling-100% .

Vi ser frem til å høre fra deg.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie eller tilsvarende
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God kunnskap i MetaVision
 • Kjennskap til medisinsk teknisk utstyr er en fordel
 • God kunnskap om IKT generelt og kliniske systemer spesielt
 • Evne til selvstendig arbeid og initiativ kreves

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer og team
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon som er i stadig endring  
 • trives med varierende arbeidsoppgaver og en dynamisk hverdag
 • innehar evne til selvstendig arbeid og initiativ, og har høy arbeidskapasitet
 • er framoverlent og interessert i utvikling av kliniske systemer
 • har gode formidlingsevner
 • er målrettet og har en strukturert arbeidsform og gjennomføringsevne
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag