Ledig stilling

Kristiansund kommune

IKT prosjektleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100% fast stilling som prosjektleder ved IKT-enheten.

Om stillingen

Kristiansund kommune satser tungt på digitalisering, og er en av de kommunene som har kommet lengst på området. Vi utvikler stadig nye tjenester for både våre innbyggere og ansatte.

Som prosjektleder blir du ansatt i avdeling for utvikling og digital innovasjon. Avdelingen består av tre utviklere, en data scientist, en UX-designer og en tjenestedesigner. Vi jobber sammen for å lage skreddersydde løsninger som er spisset mot innbyggere og ansattes behov.

Hos oss får du stor innflytelse i våre prosjekter. Hovedfokuset for stillingen vil ligge være å følge opp våre prosjekter gjennom god prosjektledelse. I tillegg vil du stå ansvarlig for søknadsprosesser mot både stat og fylke, oppfølging av DPIA og ROS, kartlegging av prosesser og onboarding. Du vil også bli involvert i både Arduino, IoT, automasjon og sensorikk dersom du synes det er gøy eller ønsker å lære mer om det.

Det er viktig for oss at du vil være en del av et team. Du vil få mulighet til å ha innflytelse og bli med på bygging stein for stein. Vi optimaliserer kommunen, så det er viktig at du har god flyt i dine arbeidsprosesser.

Avdeling for utvikling og digital innovasjon har blitt bindeleddet mellom teknologi og menneske, vi kommer til å ha bidragsytere inne hos oss fra alle avdelinger i kommunen. Hos oss kommer du til å jobbe med å skape kreative løsninger som hjelper alle våre brukergrupper i hverdagen. 

Arbeidsområder

Stillingen vil i all hovedsak knyttes opp mot administrative oppgaver i avdelingen. Dette inneholder prosjektledelse, søknadsprosesser og oppfølging av disse, oppfølging av personvern og kartlegging av prosesser og tjenester i forskjellige prosjektfaser.

Kvalifikasjonskrav
 • utdanning på masternivå 
 • gode formidlingsevner i norsk, skriftlig og muntlig
Ønskelige kvalifikasjoner 
 • erfaring fra søknadsarbeid og til å finne midler til våre prosjekter
 • kjennskap til kommunal drift, velferdsteknologi og/eller sensorteknologi 
 • kjennskap til Microsofts øvrige teknologi, som Logic Apps og lignende 
 • kjennskap til store data
 • PRINCE2-sertifisering
Personlige egenskaper 
 • løsningsorientert
 • strukturert
 • evner å finne flaskehalser i etablerte prosesser
 • du evner å snakke med mennesker for å best kunne forstå behovene 
 • du ser sammenhenger i data for å kunne forstå hvorfor ting skjer
Vi tilbyr
 • spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • sterkt faglig arbeidsmiljø
 • en hyggelig sosial gjeng å jobbe sammen med
 • gode utviklingsmuligheter
 • moderne kontorer midt i Kristiansund sentrum
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP  SPK

Om du ikke allerede bor i Kristiansund, så er vi behjelpelig med alt rundt en flytteprosess. Vi har opptil flere folk som er gode på kassebæring. Vi betaler for flyttebilen om du søker om dette før flytting. Vi er en ganske sosial gjeng som liker å samles og vil selvfølgelig vise deg rundt i din nye hjemby. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.