Ledig stilling

Østre Toten kommune

IKT-konsulent/ prosjektmedarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker deg som har god IT-teknisk forståelse og som trives med både tekniske og administrative oppgaver.

Østre Toten kommune har valgt å outsource IT drift og support til Ikomm AS (www.ikomm.no), og som en konsekvens av dette strategiske valget har kommunen etablert avdelingen IDI (Innovasjon, digitalisering og IKT). Vårt mål er å sørge for gode og sikre tjenesteleveranser, koordinere og samordne kommunens digitaliseringsprosjekter samt tilrettelegge for en offensiv og bærekraftig digital utvikling for kommunens innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere. Avdelingen innehar roller innen blant annet digital sikkerhet, personvern, prosjektledelse, IT-forvaltning, innovasjon og ledelse. For å kunne sikre en enda bedre gjennomføringsevne i våre aktiviteter søker vi etter deg som vil jobbe operativt i grenseskillet mellom organisasjon og teknologi. Avdelingen tilhører sektoren stab og støtte som i tillegg består av avdelingene økonomi og HR/kommunikasjon. Stab og støtte har som hovedoppgave å understøtte øvrige sektorer i kommunen slik at disse kan løse sine oppdrag på en best mulig måte.

Arbeidsoppgaver:
 • Variert arbeidsdag med tekniske og administrative oppgaver innen IKT
 • Deltakelse i ulike prosjekter og aktiviteter innen digitalisering og teknologi
 • Administrasjon og utvikling av enkelte systemer med tilhørende arbeidsprosesser
 • Automatisering av rutiner og prosesser, f eks utstyrsbestilling
 • Bidra til øke den digitale modenheten i oranisasjonen
 • Samarbeid med de ulike sektorene i kommunen
 • Planlegging og koordinering av oppgaver, leverandører og interne ressurser
Kvalifikasjoner:

Vi søker kandidater som har formell relevant høyere utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.

Videre søker vi kandidater som har:

 • Erfaring fra større organisasjoner, gjerne offentlig forvaltning 
 • Erfaring med prosjektarbeid/prosjektmetodikk
 • Kunnskap og erfaring innen digital sikkerhet
 • God forståelse for muligheter ved bruk av teknologi og digitale systemer/verktøy
 • Fokus på dokumentasjon og struktur
 • God informasjonssikkerhets- og personvernsforståelse
 • Erfaring med administrative oppgaver og systemforvaltning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper:

Vi legger vekt på din evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert. Du har interesse for innovasjon, tenker utradisjonelt og utfordrer det etablerte. Det er viktig for oss at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, god gjennomføringsevne og evne til å være løsningsorientert. Du må trives med å ha «mange baller i luften»!

Vi tilbyr:
 • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • En tjeneste i endring med spennende utfordringer
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Ledelse som gir mulighet for utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Et godt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Godt faglig nettverk på ulike etablerte arenaer
 • Fleksitidsordning

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.
Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.