Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

IKT - Konsulent

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe med pasientnært IKT-utstyr i Sykehuset Østfold? Vi skal utvide vår avdeling med en ny IKT konsulent for å ivareta våre pasientnære IKT-systemløsninger ved Sykehuset Østfold.

Vi har en moderne utstyrspark og mange av våre systemløsninger har integrasjon mot andre fagsystemer i klinikken. Tverrfaglig samarbeid internt på avdelingen og med klinikken, sykehuspartner og internt i teknologi og e-helse blir en viktig del av forvaltning. Sykehuset Østfold høster internasjonal heder for bruk av moderne IKT-løsninger og er det eneste sykehus i Norden som har oppnådd nivå 6 på den anerkjente EMRAM-skalaen. Denne skalaen har fokus på pasientsikkerhet, men også bruk og sikkerhet i IKT-løsningene

Medisinsk teknologisk avdeling har ansvaret for drift og vedlikehold av alt elektromedisinsk utstyr i Sykehuset Østfold. I avdelingen jobber det 15 svært engasjerte medarbeidere  med kompetanse på laboratorieutstyr, autoklaver, instrumentvaskemaskiner, medisinsk IKT og elektromedisinsk utstyr.

Vi ønsker med dette å styrke vår drift med kompetanse innenfor våre pasientnære IKT-systemer. 

Vil du vite litt mer om oss og teknologi og e-helse i sykehuset Østfold, gå inn på Youtube og søk opp "Spennende teknologi i sykehuset"

Avdelingen er fordelt på to lokasjoner Moss og Kalnes, og gjeldende stillinger vil primært være på Sykehuset Østfold Kalnes. 
 

Arbeidsoppgaver:

 • Være avdelingens kontaktpunkt for IKT relaterte henvendelser
 • Ivareta strukturert oversikt over alle pågående prosesser i helseforetaket som inkluderer MTU - IKT
 • Informere og holde øvrige ansatte ved avdelingen oppdatert i utviklingen og fremgangen i pågående prosesser
 • Innhente nødvendig teknisk informasjon fra ansatte i avdelingen og presentere dette i pågående prosesser. Ved behov inkludere ansatte med spesialkompetanse i prosessene
 • Pådriver for progresjon i pågående prosesser
 • Tett samarbeid med forvaltere i klinisk IKT
 • Sende inn og følge opp bestillinger til Sykehuspartner
 • Delta i prosjekter som inkluderer avdelingens fagområder
 • Delta i planlegging av testgjennomføring for systemer som inkluderer komponenter MTA har ansvar for
 • Planlegge, organisere og gjennomføre oppgraderinger av våre systemer

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha bachelorgrad eller toårig fagskole innen IKT eller utdanning som gir tilsvarende relevant kompetanse
 • Annen realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Ønskelig med erfaring og kjennskap til sykehusdrift
 • God teknisk forståelse med evne til å tilegne seg kompetanse og se systemene i sammenheng
 • Kjennskap til grunnleggende prinsipper innen nettverkskommunikasjon og server- klient vil være en fordel 

Personlige egenskaper:

 • Analytisk og systematiskgjennomføringsevne
 • Fleksibel, med utpregede evner til å jobbe så vel i team som selvstendig
 • God til å kommunisere muntlig og skriftlig både mot teknisk og helsefaglig personell
 • Evne til selvstendig initiativ, prioritering og problemløsning
 • Service- og kvalitetsbevisst
 • Evne til å jobbe selvstendig og levere til avtalt tid
 • Ønske om å samarbeide og jobbe i team
 • Være strukturert og kunne jobbe målrettet
 • Må utføre arbeidet grundig og presist
 • Villig til å stå på og ta i et tak
 • Kunne beherske norsk flytende
 • Kunne beherske engelsk 

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver med moderne og avansert elektromedisinsk utstyr
 • Vår avdeling forvalter en utstyrspark på ca 8 000 enheter
 • Utstyret i Sykehuset Østfold er blant det mest avanserte i Norge
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for påvirkning og utvikling av avdelingen
 • Arbeidstid, dagtid og sommertid
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusertfunksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere