Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3270688
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

IKT-driftsmedarbeider med ansvar for hyllevaresystemer

Deichman søker en erfaren IKT-driftsmedarbeider
Deichman bibliotek er Norges største folkebibliotek. I juni 2020 åpnet vi Deichman Bjørvika, som allerede har blitt en suksess med mer enn en 600.000 besøkende på 4.måneder.  Biblioteket er et av Europas mest moderne bibliotek med omfattende selvbetjeningsløsninger, avansert formidlingsteknologi, åpne mediesamlinger og 1300 sitteplasser for publikum. I tillegg til Deichman Bjørvika består Deichman av 21 andre lokalbibliotek fordelt rundt i hele Oslo, med mange av de tilsvarende tjenestene som i Bjørvika.

I tillegg til egenutviklede løsninger, har vi de siste årene anskaffet et rikelig antall hyllevareløsninger for ansatte og publikum. Dette er løsninger som bookingsystem, intern løsning for supporthåndtering, Confluence, Jira, BaseCamp, prosjektportalen, Bizplay, Scala, SafeCom, MazeMap, bildelagringsløsning, kameratellesystem, oppgavestyringssystem, billettsystem, Office365, m.fl. Porteføljen av systemer vil fortsette å vokse i tiden fremover. Løsningene eies av tjenesteeiere i fagavdelingene eller av IKT. Drift, forvaltning og utvikling av løsningene foregår dels ved bruk av leverandører, og dels i egen regi.

Deichman søker nå etter en IKT-driftsmedarbeider som skal ha ansvar for våre hyllevareløsninger. Du vil inngå i vårt driftsteam bestående av 4 andre medarbeidere. 

Arbeidssted vil være Deichman Bjørvika, men periodiske besøk hos våre øvrige 21 lokalbibliotek rundt i Oslo må påregnes.  For tiden er det ingen driftsvaktordning på kvelder eller helger for teamet, men dette kan bli aktuelt. Du rapporterer faglig til IKT-driftskoordinator, mens personaloppfølgingen ligger til seksjonsleder IKT og logistikk.  

Arbeidsoppgaver
 • Du opparbeider deg god kunnskap om våre IKT-løsninger og kjenner etter hvert organisasjonen godt. På den måten er du en viktig sparringspartner for fagmiljøene våre, og kan rådgi dem i riktig bruk og utnyttelse av løsningene på tvers av organisasjonen. Du er med i dialogen, og tar selv også initiativ til dialog, med fagsiden for å identifisere nye IKT-behov. Du vet om behovet vil la seg realisere i en IKT-løsning vi allerede har, eller om det er snakk om nyanskaffelse.
 • Ved beslutning om anskaffelse, vil du ha et sentralt ansvar for utarbeidelse av anskaffelsesgrunnlaget, herunder sikkerhetsvurderinger/ROS-analyser, kravspesifikasjoner og kontraktsdokumenter, og gjennomføring av tilbudsevaluering.
 • Du kjenner kontraktene for våre løsninger godt, og har et operativt ansvar for oppfølging av avtalene, lisensbetingelser og den «daglige» leverandørdialogen.
 • For at brukerne skal kunne ta løsningene effektiv i bruk, er det viktig med god opplæring, dokumentasjon og support. En sentral oppgave, særlig hva gjelder basis IKT-tjenester som office365 o.l., er å utarbeide brukerdokumentasjon, tips og triks, holde kurs (digitalt eller fysisk) og håndtere supporthenvendelser.
 • Flere av løsningene har et bredt spekter av muligheter for tilpasninger. Du vil være ansvarlig for å håndtere denne typen konfigurasjonsendringer.
 • Oppgavene over innebærer at du vil ha et operativt tjenesteeierskap for våre basis hyllevareløsninger.

 

Driftsteamet er lite, og oppgavene mange. Det forventes derfor aktivt bidrag for å løse andre oppgaver innenfor seksjonen og teamets ansvarsområde. Oppgavene vil være allsidige, og de vil variere fra små rutineoppgaver som å resette passord eller rettighetstildeling, til større oppgaver som å gjennomføre anskaffelser av nye løsninger. 

Kvalifikasjoner
 • Du har relevant høyere utdanning og erfaring.
 • Du må ha kjennskap til offentlig anskaffelsesregelverk og til avtaleforvaltning/kontraktsoppfølging, og ha ønske om å lære mer om dette området.
 • Din erfaring med IT-support-, opplærings- og dokumentasjonsarbeid vil være med på å øke servicenivået og kvaliteten på disse tjenestene hos oss ytterligere
 • Du har god teknisk forståelse og interesse
 • Du har erfaring og interesse for IKT-sikkerhet og personvern
 • Du har meget gode skriftlige og muntlige norskferdigheter, og du har gode muntlig og skriftlig engelskferdigheter
 • Om du i tillegg har ITIL eller tilsvarende erfaring/sertifisering, er det positivt.
 • Det er også positiv om du allerede har god kjennskap til Office 365, Confluence og andre "basis" IKT-løsninger. Skriv gjerne i søknaden hvilke av denne typen IKT-løsninger du har god kunnskap om.
 • Du har gjerne erfaring som prosjektleder, eller ønsker å utvikle deg i den retningen.
Personlige egenskaper
 • Dine kommunikasjonsegenskaper, samarbeidsevner og evner til å lære bort er særlig gode.
 • God service er sentralt for deg, og du er positiv og entusiastisk selv på hektiske dager.
 • Du er "fremoverlent" og en prosjektledertype som tar ansvar og sørger for riktig fremdrift.
 • Du er strukturert, analytisk og løsningsorientert.
 • Du har stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne.
 • Du er lærevillig og tar ansvar for egen læring.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et faglig dynamisk og sosialt arbeidsmiljø.
 • Et sted du vil opparbeide deg kompetanse på et bredt spekter av systemer og ulike kompetanseområder.
 • Oslo kommunes pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Stilling som spesialkonsulent og lønnstrinn 38 (527.300) – 47 (621.300) avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.