Detaljer


IKT/ data-elektroniker 1x100%

 Vi ønsker å ta inn lærlinger som IKT/ data-elektroniker!

- Praksisen vil være i Rådhuset på Lena.

- Du får oppfølging av veileder på den enkelte arbeidsplass.

- Tiltredelse er høsten 2021

Tjen penger og få utdannelse!

Som lærling hos oss får du:

- utdannelse med lønn

- god arbeidserfaring

- muligheter for jobb etter utdanning

- kontaktperson med veilederkompetanse

- tilbud om kurs og samlinger

- prøve mange forskjellige arbeidsoppgaver

- bruke deg selv og vokse som menneske

 

Dette krever vi av deg:

- Du må ha bestått Vg2/Vg3 innen det aktuelle fagområdet.

- Du er motivert og engasjert i fagområdet.

- Bidra til trivsel og godt arbeidsmiljø.

Slik søker du:

- Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem på www.ostre-toten.kommune.no.  

- Vitnemål fra Vg1 og Vg2 sendes til Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena. Merk. "lærling".

 

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes

begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning

ikke kan tas til følge.

                        

Kontaktperson

Bernt Løvstad leder for Østre Toten Opplæringskontor Tlf: 46 89 42 05 Mail: bernt.lovstad@ostre-toten.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at Østre Toten, Vestre Toten of Gjøvik kommuner samordner intervju og inntak av lærlinger i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Du må likevel sende søknad til hver enkelt kommune som du ønsker læreplass i. Du finner utlysningene på den enkelte kommunes hjemmeside, under "ledige stillinger".