Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

I FACT har vi ledig 100% fast stilling som sekretær/helsesekretær

Offentlig forvaltning

FACT-team, DPS Østre Agder gir flerfaglig oppfølging til pasienter med alvorlige psykiske lidelser i psykosespekteret. Spesialisthelsetjenesten jobber tett opp mot kommunen og skal gi ambulante tjenester i pasientenes nærmiljø. Pasientene har ofte tilleggsproblematikk som rusmisbruk, redusert funksjonsnivå, ustabil bosituasjon og nedsatt sosialt nettverk. FACT-oppfølging gis etter en tjenestemodell hvor pasienter får langvarige og sammensatte tjenester. Det er både fokus på behandling av grunnlidelsen og psykososial oppfølging ute i kommunen. FACT har også ansvar for pasienter som er skrevet ut til tvunget psykisk helsevern og pasienter som er dømt til tvunget psykisk helsevern. FACT håndboken er retningsgivende for yrkes-sammensetningen, arbeidsmetodikk, filosofisk retning og drift av FACT team. Kvalitetssystemer i SSHF styrer kvaliteten på tjenesten. Etter FACT modellen inngår sekretæren i et flerfaglig sammensatt FACT team og er deltagende i møter og daglig drift av teamet. 

I FACT har vi nå ledige 1 x 100 % fast stilling som sekretær 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsesekretær/medisinsk sekretær  
  • Lengere arbeidserfaring som helsesekretær og/eller innen kontoradministrativt fagfelt kan erstatte formell utdanning
 • IKT kompetanse. Vi legger vekt på erfaring og kunnskap i bruk av DIPS pasientsystem
 • Kjennskap/erfaring med FACT som tjenestemodell samt kjennskap til psykisk helsevernlov
 • Gode norskkunnskaper og fremstillingsevne, både skriftlig og muntlig 
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med enhetens oppgaver
 • Erfaring fra tilsvarende team
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet og serviceinnstilling vil bli særlig vektlagt
 • Evne til å se endringer som en utfordring
 • Samarbeidsvillig, fleksibel og løsningsorientert
 • Selvstendig og strukturert

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Vi vektlegger god kompetanse og tilbyr deltagelse på kurs og mulighet for egenutvikling
 • Jevnlige møter for merkantile medarbeidere 
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring