Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

I avdeling Fellestjenester og organisasjonsutvikling, seksjon arkiv og informasjonsforvaltning - ledig stilling som førstekonsulent

Offentlig forvaltning

NSM har ledig stilling som førstekonsulent i vår seksjon som har sin hovedoppgave å ivareta den lovpålagte arkivfunksjonen i NSM.  Dette er en oppgave med mange kontaktflater mot både interne fagmiljøer og eksterne, og det stilles store krav til leveranser.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglige driftsoppgaver som mottak, fordeling, journalføring av fysisk og elektronisk post
 • Kvalitetskontroll av journalopplysninger
 • Bemanne postmottak på forskjellige plattformer
 • Brukerstøtte og veiledning til saksbehandlere i bruk av vårt sak/arkivsystem
 • Andre forefallende arkivoppgaver

 Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning 1-3 år med bibliotek eller arkivfag i fagkretsen
 • Ønskelig med noe relevant arbeidserfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, planlegge og strukturere sin egen arbeidshverdag
 • Har høy arbeidskapasitet og god på stressmestring
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

 Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser


Stillingen er plassert som førstekonsulent (SKO 1408). Stillingen lønnes i lønnsspenn kr. 454 200 – 543 500 (lønnstrinn 49-60) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå, og man kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.