Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Hybelvertsfamilier/Fosterhjem

Offentlig forvaltning

Avdeling Ungdom og integrering i Lillestrøm kommune, trenger hybelvertsfamilier til enslige mindreårige flyktninger i Lillestrøm.
 

Ungdom og integrering er en avdeling i kommunalområde barnevern som i dag består av tre bosentre, en "time-out"-bolig og en ettervernsseksjon. Vi følger til sammen opp ca 70 ungdommer og har ca. 43 stillingshjemler fordelt på de fem seksjonene. I forbindelse med at kommunen skal bosette flere enslige mindreårige flyktninger i år,  trenger vi deg/dere som vil være en støtte for en ungdom.
 
En hybelvertsfamilie er en familie som har en godkjent hybel tilknyttet egen bolig, og som kan være en ressurs for en ungdom. Ungdommene er enslige mindreårige flyktninger som har flyktet fra hjemlandet sitt og kommet til Norge uten omsorgspersoner.
 
Dersom du er interessert i å være fosterhjem, har vi behov for dette også.

Kvalifikasjoner:

Du må være raus, samarbeidsvillig og like å jobbe med ungdommer.

Vi vil invitere aktuelle interesserte til en samtale. Dersom begge parter er interessert i å gå videre, vil det bli en godkjenningsprosess som består av bl.a hjembesøk og avklaring av forventninger.

Tilfredsstillende politiattest fra alle i husstanden over 18 år.

Vi tilbyr:

     

    * Vi betaler husleie, også tomgangsleie

    * Arbeidsgodtgjøring etter avtale.

    * Veiledning vil bli gitt hybelvertsfamilien

    * Samarbeid med kontaktperson på ettervernseksjonen.