Hvilende nattvakt ved elevinternatet, midlertidig

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

En nattvaktstilling (midlertidig stilling) på 31,00 % er ledig ved skolens elevinternat. Det bor 27 elever i alderen 16-19 år på internatet.

Vakt, 2 netter: mandag til tirsdag, tirsdag til onsdag. Vakten starter kl. 19.00 og varer fram til kl. 07.00. Vakten er definert som hvilende nattvakt, fra midnatt til kl. 06.00. 

Arbeidsoppgaver:

 • Nattvakten skal bidra til at det utvikles et godt og trygt internat- og bomiljø for elevene.
 • Nattvakt skal sørge for at elevene overholder både skole- og internatreglementet.
 • Nattvakt har ansvar for å legge til rette for aktiviteter som sikrer elevene godt samhold og god trivsel.
 • Nattvakt har ansvaret for elevenes helse, miljø og sikkerhet herunder også brannvern i løpet av den tiden vakta varer.
 • Nattvakt skal rapportere avvik til internathusmor

Kvalifikasjoner:

 • Minimum helsefaglig yrkesutdanning på videregående nivå, fagbrev
 • Stillingen krever politiattest 

Personlige egenskaper:

 • Den som ansettes må være glad i å jobbe med ungdommer og ha interesse for å lytte og veilede ungdommer når det er behov for det.
 • Både evne til å vise empati og evne til å sette grenser er viktige egenskaper. Herunder egenskaper som å aktivisere elevene på kveldstid er en del av jobben. 
 • Vedkommende må ha erfaring fra arbeid med ungdom.

Vi tilbyr:

 • En moderne skole med tilrettelagte inne- og utearealer, en grønn skole, ulike utdanningstilbud og bred, faglig kompetanse.
 • Engasjerte ansatte og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk