Hvilende nattevaktstilling på 69,25% (lønnet 38,55%), engasjement, ved Sørvald boliger

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sørvald boliger er en enhet som gir tjenester til 10 personer. Enheten er en del av Sørvald bo og behandlingssenter, med tilgang på blant annet kantine, basseng, friluftsområder med gapahuk og dyr på utsiden av bygget. Sørvald bo og behandlingssenter ligger mellom Lørenfallet og Frogner og er ca 30 min utenfor Oslo.
 
Tjenestemottagerne har et varierende bistandsbehov og har behov for veiledning og tilrettelegging i hverdagen. Enkelte av beboerne har vedtak etter HOL Kap, 9. Enheten har 36, 5 årsverk. Vi har høy andel ansatte med 3 årig helse og sosialfaglig utdanning. Sørvald boliger har 12 ukers turnus. Vi utvider driften, og har i den forbindelse behov for flere nattevakter. Aktuell stilling er hvilende nattevakt med arbeid hver tredje helg. Stillingen er på 69,25%. Deler av arbeidet er hvilende, og stillingen lønnes 38,55%. Stillingen er engasjement.  Vi trenger også tilkallingsvikarer som kan jobbe nattevakter. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå brukere på natt og morgen
 • Dokumentere i fagsystem
 • Følge oppsatte handlingskjeder og miljøregler for å sikre lik praksis
 • Håndtere utfordrende atferd
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • Delta på vergetreninger
 • Delta på nattevaktsmøter

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider/ assistent. Studenter oppfordres til å søke.
 • Gjerne erfaring med målgruppen
 • Førerkort klasse B, manuelt gir
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd.
 • Den tilsatte må fremlegge egenerklæring om tuberkulinstatus, jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-

Personlige egenskaper:

 • Er positiv og har brukeren i fokus.
 • Takler stress, uforutsigbarhet og endring
 • Er fleksibel og løsningsorientert  
 • Har gode etiske holdninger
 • Personlig egnethet blir sterkt vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer
 • Engasjerte og positive medarbeidere
 • Et godt/unikt arbeidsmiljø
 • Kurs i forhold til lovverk, medikamenthåndtering, livredning og vergeteknikker
 • En enhet med høyt faglig nivå
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag