Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Hvilende nattevakt i urbant og moderne bofellesskap  

Er du student på let etter inntekt som ikke går særlig ut over studiekapasiteten din? Da skal du søke her. 

Som hvilende nattevakt blir du vekket dersom det oppstår uro på boligen, eller våken nattevakt har behov for assistanse.
Dette er derfor en arbeidsform og stillingsstørrelse som lar seg kombinere med studier eller annet arbeid. Vi har gode garderobefasiliteter som gjør at du kan stille fresh og klar til både studie og jobb. Ligger i umiddelbar nærhet til VID.

Brukerne våre har sine hjem i bofellesskap med døgnbemanning, og mottar de fleste tjenester der. Beboerne kan ha behov for en støttende samtale eller annen assistanse på natt. Det er derfor beregnet en våken og en hvilende nattevakt i boligen. 

Du er en person som ønsker å hjelpe, ivareta og trygge beboere, innen rus og psykisk helse, ved behov. Du er en engasjert kollega som tar din del av utfordringene som måtte oppstå. Du holder hodet kaldt når det er hektisk, og tilbyr naturligvis å hjelpe din kollega når det trengs. Vi ønsker å jobbe med deg som har faglige engasjement, tanker og ideer til hvordan vi skal gi tjenester av høy kvalitet. Du må ha forståelse for at beboergruppen i ROP har komplekse utfordringer som er krevende. Du som hvilende nattevakt må derfor forvente å bistå våken nattevakt med å skape ro og trygghet i ulike situasjoner som kan oppstå.   

Som hvilende nattevakt får du lønn i forventet våkentid og deretter betalt deler av den hvilende tiden. Stillingene vil derfor se slik ut:

Stilling 1: Tilstedeværelse: 91% mens lønnsutbetaling 57,04%. arbeidshelg hver tredje helg. 

Stilling 2: Fast hver tredje helg hvilende: Tilstedeværelse: 30,28% mens lønnsutbetaling er 19,01%

Vaktene går fra 22.00-08.45. I praksisperioder kan vi i en periode tilpasse arbeidstiden.


Kvalifikasjoner:

Ønskelig med fagbrev som Helsefagarbeider, gjerne med erfaring fra arbeid med psykiatri, adferd og/eller rus hos voksne.  

Studenter innen helse og sosialfag oppfordres også til å søke.

Vi er opptatt av god kommunikasjon med beboere, kollegaer, pårørende og samarbeidspartnere. Du må derfor ha gode språklige ferdigheter både muntlig og skriftlig. 

Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Kravet gjelder ikke søkere med skandinavisk språk. 

Personlige egenskaper:

Du er i stand til å knytte, bevare og være utholdende i relasjoner til beboerne. Det betyr at du er tålmodig og har en trygg, robust og forutsigbar fremtoning i møte med andre. 

Det er naturlig for deg å bruke deg selv aktivt i jobben, og du har evnen til å være kreativ og løsningsorientert. Du er fleksibel, med dette mener vi at du kan tilpasse deg endrede situasjoner, krav og nye mennesker. Du har en positiv og imøtekommende fremtoning og tar initiativ til å ha et aktivt og sosialt fellesskap med kollegaene dine.

Du er pliktoppfyllende, jobber strukturert og målrettet gjennom dokumentasjonsarbeid. Du er opptatt av egenutvikling gjennom selvrefleksjon, læringsfokus og veiledning.

Vi tilbyr:

Du vil få tilbud om kurs, kompetanseheving og veiledning.
Vi er pilotkommune i innføring av MAP (Møte med aggresjonsproblematikk).
Boligen inngår i et forskningsprosjekt og ditt arbeid bidrar inn i denne forskningen.
I tillegg har kommunen gode velferdsordninger og hjem-jobb-hjem ordning.


Stillingen lønnes etter gjeldende tariff og stillingskoder og etter ansiennitet:  
707603 Helsefagarbeider

601403, 601405 Sykepleier student/vernepleier student

601406 Student helse og sosialfag