Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillehammer kommune

Hvilende nattevakt, fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområde tilrettelagte tjenester

Tjenesteområdet består av avlastning, dag- og aktivitetstilbud og boliger, og gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer.

Tjenesteområdet har fokus på individuelle tjenester, og at den enkelte bruker skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger. Tjenesteområdet er under stadig utvikling slik at tjenestetilbudet utvikles i tråd med behov og etterspørsel.

Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingene.

Vi har nå behov for faste, hvilende nattevakter ved Nedre Jeistad bofellesskap. Arbeidstiden er fra 22.00-08.00, med hviletid fra 24.00-06.00 på hverdager og 24.00-07.00 i helg.

Det er også veldig viktig at du som søker hos oss, i tillegg er det et stort ønske at du kan jobbe hos oss som vikar på tilkalling, gjennom sommeren og i andre ferier/høytider gjennom året.

Kvalifikasjoner:

Det er en stor fordel om du både har kjennskap til og erfaring med utfordrende adferd, samt kjennskap til HOTL kap.9

Det er en fordel om du har fagbrev som helsefagarbeider eller tilsvarende, eller er student i relevant studie.

Erfaring med mennesker med utviklingshemming.

Du trenger å beherske norsk svært godt, både skriftlig og muntlig.

Du bør ha kjennskap til og erfaring med brukergruppen, målrettet miljøarbeid og forenlig praksis.

Personlige egenskaper:

Du må være trygg, stabil og ha evnen til å holde deg rolig i stressende situasjoner.

God evne til å bygge relasjoner.

Evne til å jobbe strukturert og være samarbeidsorientert

Evne til å lære av erfaringer og tilbakemeldinger fra andre.

God til å lytte, søker først å forstå og deretter bli forstått.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr:

Om du blir ansatt hos oss vil du bli en del av et engasjert fagmiljø som sammen bidrar til en god hverdag for de som bor hos oss.

  • Lønn etter tariffavtale
  • Kompetansetillegg for relevant etter-/videreutdanning.
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger