Ledig stilling

Stavanger Kommune

Hvilende nattevakt  

Når du søker denne stillingen vet du allerede at alvorlig psykisk helseutfordringer kombinert med rusutfordringer er krevende både for beboer og deg som skal hjelpe. Brukerne våre har sine hjem i bofellesskap med døgnbemanning, og mottar de fleste tjenester der. Beboerne kan ha behov for en støttende samtale eller annen assistanse på natt. Det er derfor beregnet en våken og en hvilende nattevakt i boligen. 

Du er en person som ønsker å hjelpe, ivareta og trygge beboerne ved behov. Du er en engasjert kollega som tar din del av utfordringene som måtte oppstå. Du holder hodet kaldt når det er hektisk, og tilbyr naturligvis å hjelpe din kollega når det trengs. Vi ønsker å jobbe med deg som har faglige meninger, tanker og ideer til hvordan vi skal gi tjenester av høy kvalitet. Du som hvilende nattarbeider kan bidra med egenrefleksjon og tjenesteutvikling der livskvalitet, mestring, trygghet og stabilitet er sentralt. 

Som hvilende nattevakt blir du vekket dersom det oppstår uro på boligen, eller våken nattevakt har behov for assistanse.  Dette er en arbeidsform og stillingsstørrelse som lar seg kombinere med studier eller annet arbeid. 

Vi søker 3 hvilende nattevakter i to ulike bofellesskap. 

Arbeidsoppgaver:

Faglig tilnærming:
Botiltaket vil jobbe etter en Recovery orientert tilnærming. 

Arbeidsoppgaver er individuelt tilpasset den enkelte beboers behov og situasjon. 

  • Jobbe målrettet med observasjon, dokumentasjon, kartlegging og vurdering av psykisk og somatisk helsetilstand. 
  • Medisinutdeling.
  • Legge til rette for en trygg og god natt hvor du bistår beboerne når de trenger det.
  • Samhandling og kommunikasjon med relevante samarbeidsparter, herunder pårørende og naboer.
  • Jobbe målrettet med aggresjon- og voldsforebyggende arbeid. 

Vi er opptatt av å tilegne oss kunnskap gjennom opplæring, kurs, fagdager og veiledning både av interne og eksterne aktører. Vi verdsetter og forutsetter læringsvilje hos alle våre ansatte.

Kvalifikasjoner:

Du er utdannet helsefagarbeider med autorisasjon, gjerne med erfaring fra arbeid med psykiatri, atferd og/eller rus hos voksne.  

Studenter innen helse og sosialfag oppfordres også til å søke.

Vi er opptatt av god kommunikasjon med beboere, kollegaer, pårørende og samarbeidspartnere. Du må derfor ha gode språklige ferdigheter både muntlig og skriftlig. 

Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Kravet gjelder ikke søkere med skandinavisk språk. 

Det er ønskelig at du har førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

Du er i stand til å knytte, bevare og være utholdende i relasjoner til beboerne. Det betyr at du er tålmodig og har en trygg, robust og forutsigbar fremtoning i møte med andre. 

Det er naturlig for deg å bruke deg selv aktivt i jobben, og du har evnen til å være kreativ og løsningsorientert. Du er fleksibel, med dette mener vi at du kan tilpasse deg endrede situasjoner, krav og nye mennesker. Du har en positiv og imøtekommende fremtoning og tar initiativ til å ha et aktivt og sosialt fellesskap med kollegaene dine.

Du er pliktoppfyllende, jobber strukturert og målrettet gjennom dokumentasjonsarbeid. Du er opptatt av egenutvikling gjennom læringsfokus og veiledning.


Vi tilbyr:

Du vil få tilbud om kurs, kompetanseheving og veiledning.
Vi er pilotkommune i innføring av MAP (Møte med aggresjonsproblematikk).
Boligen inngår i et forskningsprosjekt og du får anledning til å delta i forskning.
I tillegg har kommunen gode velferdsordninger og hjem-jobb-hjem ordning.


Stillingen lønnes etter gjeldende tariff og stillingskoder og etter ansiennitet:  
707603 Helsefagarbeider

601403, 601405 Sykepleier student/vernepleier student

601406 Student helse og sosialfag