Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hvilende nattevakt

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og
tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon avlastning, seksjon bolig og seksjon dagtilbud samt bydekkende veiledningsteam. Seksjon avlastning består av 6 avlastningsboliger, og vi gir avlastningstilbud til 120 forskjellige familier i Stavanger kommune. Vårt mål er å gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud, som bidrar til god livskvalitet. Mosvangen aktivitetssenter  søker nå etter en medarbeider til en hvilende nattevakt stilling, Stillingen er  45 % og lønnes som 26%
Mosvangen Aktivitetssenter gir tilbud til 5 unge menn

Målrettet miljøarbeid
Fokus på brukermedvirkning
Dokumentasjon i Cosdoc

Studenter innen HS eller vernepleier
Pleiemedarbeidere
Gode samarbeidsevner
Tar initiativ og ser hva som må gjøres
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Trives med å jobbe selvstendig og i team.
Lojal mot mål og tiltak som er utarbeidet rundt den enkelte bruker.
Kunne takle uforutsette / akutte situasjoner
Beherske norsk skriftlig og muntlig

Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
Ekstravakter og sommerjobb
God opplæring
bonusordninger
Muligheter for kurs og kompetanseheving.
HjemJobbHjem
Gode forsikringer og pensjonsordninger gjennom Stavanger kommune.
Student vernepleie, 601405 Fra kr. 323.900,- til kr. 385.500,- etter utdanningsløp
Student helse og sosialfag / barnehagelærer, 601406 Fra kr.301.500,- til kr. 366.100,- etter utdanningsløpPleiemedarbeider kr. 301 500 - 405  100 etter ansiennitet