Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Hvilende natt/rekrutteringsstillinger, 69,01 %

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA-ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlaster. 

Valhall/Salhus er en avdeling bestående av to boliger, med felles personalgruppe som gir tjenester og bistand til personer med nedsatt funksjonsevne.
Som hvilende nattevakt blir en del av et team sammen med andre miljøterapeuter og miljøarbeidere på avdelingen, og er i samarbeid med de andre i teamet ansvarlig for å følge opp tiltak og planer. 

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider med norsk autorisasjon, vernepleierstudent/ sykepleierstudent, eller andre som har påbegynt helsefaglig utdanning
 • Andre med utdanning innen sosial- og pedagogiske fag , og erfaring fra arbeid med tilsvarende brukergruppe kan bli vurdert.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Kjennskap til gjeldende lovverk, blant annet lov om helse- og omsorgstjenester, kap. 9
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver  så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Søker bør ha ordinært førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Brukerorientert
 • Initiativrik og løsningsfokusert
 • Positiv, fleksibel og kreativ
 • Opptatt av å gi gode tjenester til beboerne
 • Du kan fungere godt i et team, men kan og arbeide selvstendig.
 • Du har god evne til etisk og faglig refleksjon.
 • Du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, beboere og pårørende.
 • Du har evne til å ta og gi veiledning.

Vi tilbyr:

 • Fast stilling - Stillingsprosent 69.01%, lønnsprosent 42,72% , med arbeid hver 3. helg
 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler
 • Utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • Interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
 • God seniorpolitikk
 • Fokus på HMS-arbeid
 • IA bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag
 • Vernepleierstudenter og sykepleierstudenter kan inngå skriftlig avtale om stipendordning for 1 år der de binder seg til  arbeide 10 helger i året, samt minst 5 uker i tidsrommet uke 25-33 som ferievikar i forbindelse med ferieavvikling om sommeren, jf. retningslinjer