Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

HR-rådgiver

Offentlig forvaltning

HR-seksjonen er del av Organisasjonsavdelingen som er en stabsavdeling ved Sørlandet sykehus HF (SSHF). HR-seksjonen består av enhetene: HR utvikling, Bedriftshelsetjenesten og Personaltjenesten og er organisert på tvers av foretakets geografi. Seksjonen har pr i dag 22 årsverk. Seksjonen har ambisjoner og  baserer vårt arbeid på evidensbasert kunnskap. Vi er kjent for å ha høy faglig kompetanse og godt samarbeid med klinikkene.

Vi har nå ledig 100 % st. som rådgiver HR innen fagfeltet ressursstyring. Tjenestested er Arendal eller Kristiansand. 

Det legges til grunn at vedkommende som ansettes må utføre tjeneste ved alle foretakets lokasjoner.

Sentrale oppgaver for stillingen vil være oppgaver knyttet til aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging, og resurssutnyttelse.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning til ledere for å oppnå god ressursutnyttelse
 • Undervise ledere i lov og avtaleverk innenfor arbeidstidsplanlegging og ressursstyring.
 • Bidra til utvikling av mål og måloppnåelse for enheten
 • Delta i nettverk i HSØ knyttet til ressursstyring. Herunder bidra til videreutvikling av GAT.
 • Bidra i arbeid med aktivitetsstyrt ressursplanlegging
 • Bidra i arbeidet med to veis integrasjon GAT –Dips

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelor/masternivå innen relevant fagområder
 • God kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • Bred erfaring med utarbeidelse av arbeidsplaner
 • Kunnskap om bruk av GAT som arbeidstidsplanleggingssystem.
 • Gode kunnskaper i lov og avtaleverk knyttet til arbeidstidsordninger
 • Generell god IKT kunnskap/forståelse
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjekt/systematisk forbedringsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til kommunikasjon, norsk skriftlig og muntlig
 • Jobbe selvstendig og være løsningsorientert.
 • Pedagogiske evner

Vi tilbyr:

I SSHF vil vi at våre ansatte skal trives, utvikle seg og å få muligheter. I Hr utvikling  blir du del av et trivelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid og dyktige kollegaer som gjerne vil dele kunnskap og erfaringer. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, god pensjonsordning gjennom KLP og fleksible arbeidstidsordninger.

Finner du stillingen interessant ? Ta gjerne kontakt med Fagansvarlig Elise Beate Stray (47066306) eller personalsjef Anne Grethe Vhile (951 20 004) for en uforpliktende og konfidensiell prat, eller søk i dag ved å sende søknad og CV via vårt elektroniske rekrutteringssystem.